*ku_z_rdg_e - vyšetření radiodiagnostické - expozice (pro DS4)

Expozice během RDG vyšetření.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

projekce

a

-16

?

projekce

PA, LAT, LSJ, AP, Periapical, CC

viz seznam hodnot

poznámky:

směr ozáření

napeti

a

-8

?

napětí [kV]

číslo real

proud

a

-8

?

proud [mA]

číslo real

el_mnozstvi

a

-8

?

el. množství [mAs]

číslo real

doba

a

-8

?

doba expozice [sec]

číslo real

komprese

a

-8

?

komprese [N]

číslo real

davka_ozareni

a

-8

?

dávka ozáření [mSv]

číslo real

poznámky:

efektivní dávka ozáření při expozici

kuzrdgeAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

 

ku_z_rdg_e

pokyny k celému bloku:

Jedna položka expozice odpovídá pořízení jednoho snímku nebo jedné série snímků.

 

projekce

seznam hodnot:

Doporučené hodnoty projekcí:

PA = posterior-anterior projection

LAT = lateral projection

LSJ = lumbo-sacral-joint

AP = anterior-posterior projection

Periapical = intraoral

CC = cranio-caudal projection

 

Dořešit: má zde být číselníkový výčet hodnot? Nebude-li požadován, bude ponechán jen textový výčet bez kontroly proti číselníku.