*ku_o_rdg_lokal - objednávka na vyšetření RDG - lokalizace (pro DS4)

Objednávka na RDG vyšetření - upřesnění lokality RDG vyšetření.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

lokalita

a

-16

?

lokalita

poznámky:

1. (0018,0015)

Body Part Examind;

část těla

2. je z číselníku [KU_LOKAL], viz seznam hodnot

lateralita

a

-16

?

lateralita

L, R, B

viz seznam hodnot

poznámky:

(0020,0060)

Laterality;

upřesnění u párových orgánů

rdglokalAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

 

lokalita

seznam hodnot:

"SKULL", "CSPINE", "TSPINE", "LSPINE", "SSPINE", "COCCYX", "CHEST", "CLAVICLE", "BREAST", "ABDOMEN", "PELVIS", "HIP", "SHOULDER", "ELBOW", "KNEE", "ANKLE", "HAND", "FOOT", "EXTREMITY", "HEAD", "HEART", "NECK", "LEG", "ARM", "JAW"

 

Bude číselník - v něm mohou být časem též české plné názvy, nyní jen jako klíče?

 

lateralita

seznam hodnot:

L = levý,

R = pravý

B = oba párové orgány