*ku_o_vypis - nastavení požadavků pro objednávku výpisu (kopií) zpráv z archivu (pro DS4)

Informace o intervalu za který mají být výpisy zpracované a nastavení filtrů - vše k jednomu pacientovi.

 

{distribuováno od verze 4.07.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

dat_vypis_od

e

?

datum a čas počátku výpisů

formát DT nebo D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

dat_vypis_do

e

?

datum a čas ukončení výpisů

formát DT nebo D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

typ_ku

e

-20

*

výčet typů klinických událostí

[TYP_KU] #!, položka klic

pokyny:

viz typ_ku - pokyny

max_pocet

e

-6

?

maximální počet zpráv

číslo znakově

pokyny:

nezasílat více zpráv, než uvedený maximální počet - potlačují se zprávy starší

nové od DS4.08.01

min_pocet

e

-6

?

minimální počet zpráv

číslo znakově

pokyny:

pokud výše uvedenými časovými filtry projde menší počet zpráv, než je zde uvedeno, doplnit další z množiny starších

nové od DS4.08.01

typ_puvod

a

1

?

typ - původ zprávy

I, E

viz seznam hodnot

pokyny:

1. sdělovat jen ty zprávy, které vznikly v IS odesílatele (I), nebo jen zprávy přejaté (E); není-li uvedeno, sděluje se bez ohledu na původ

2. viz typ_puvod - pokyny

nové od DS4.08.01

typ_urg

a

1

?

typ - urgentnost zprávy

V, S, A, N

viz seznam hodnot

pokyny:

1. sdělovat jen zprávy urgentní, jen nebo zprávy běžné; není-li uvedeno, sděluje se bez ohledu na urgentnost

2. viz typ_urg - pokyny

nové od DS4.08.01

idku

 

e

-40

*

výčet ID klinických událostí žádaných zpráv pacienta

konkrétní ID existujících událostí pacienta

pokyny:

viz idku - pokyny

nové od

DS4.10.01

kuovypisAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

 

*ku_o_vypis

pokyny k celému bloku:

Specifikuje zadání výpisu zpráv (kopie).

Speciální blok volaný z bloku ku_o v případě, že je objednáván výpis zpráv - typ klinické události „VYPIS.ZPRAV“.

 

Slouží k zadání kritérií pro výběr žádaných zpráv, lze zároveň zadat konkrétní idku požadovaných zpráv pacienta.

 

Žádané zprávy jsou zaslány prostřednictvím ku_z, případná kolize v objednávce je zaslána prostřednictvím ku_a.

 

 

 

datum a čas

pokyny:

Časový interval, v rámci něhož mají být realizované výpisy zpráv (tj. vydané kopie zpráv budou z tohoto časové intervalu, pokud jej nerozšíří obsah elementu min_pocet).

Pokud není uveden dat_vypis_od, vyhledává se od počátku archivu,

pokud není uveden dat_vypis_do, vyhledává se do přítomného okamžiku.

Viz též  dat_xx .

 

 

typ_ku

pokyny:

Obsahuje výčet klíčů z číselníku typů klinických události zpráv (tj. těch KU, které se vyskytují v rámci bloků KU_Z.

Pokud není uvedeno, nefiltruje se dle typu KU.

 

 

typ_puvod

seznam hodnot:

I - požadují se jen zprávy vzniklé v IS odesílatele

E - požadují se jen zprávy vzniklé mimo systém odesílatele, přejaté z jiných IS (externí)

 

pokyny:

Nepovinný údaj, který určuje, zda mají být zasílané jen zprávy vzniklé v IS odesílatele, nebo přejaté, případně obojí.

Pokud není uvedeno, nefiltruje se podle typu původu.

 

 

typ_urg

seznam hodnot:

V - požadují se urgentní zprávy typu "vitální indikace"

S - požadují se urgentní zprávy typu "statim"

A - požadují se urgentní zprávy - varianta V i S (všechny typy urgentních)

N - požadují se neurgentní zprávy

 

pokyny:

Nepovinný údaj, který určuje, zda mají být zasílané jen urgentní, nebo jen neurgentní zprávy, případně obojí.

Pokud není uvedeno, nefiltruje se podle typu urgentnosti.

 

 

idku

pokyny:

Jsou-li zadána výše uvedená kritéria, vybírají se zprávy podle nich a navíc (zároveň) též podle zde zadaných idku (jedné nebo více).

Nejsou-li zadaná žádná kritéria a je-li zadána pouze jedna nebo více idku, vybírají se k zaslání zprávy pouze podle zde zadaných idku (jedné nebo více).

Uváděné idku  se musí vázat pouze k příslušnému pacientovi, k němuž se žádost vztahuje (viz příslušný blok ip), jinak nebudou zprávy zaslány. Informace o této kolizní objednávce pak bude realizována prostřednictvím  ku_a.

 

 

 

V dalších verzích mohou být (bude-li to žádáno z praxe) vypracována pravidla pro zadávání jen částí řetězce v případě víceúrovňových klíčů (např. uvedením pouze H* by byly uvažovány všechny zprávy z hospitalizace).  Je možné připojit i další kriteria a specifikace.

Pokud toto bude v praxi žádáno, oslovte  správce datového standardu.

 

 

*