*zzs_vl_o - žádost (objednávka) o sdělení počtu volných lůžek pro ZZS

Žádost o zaslání sdělení o počtu volných lůžek pro potřeby zdravotnické záchranné služby.

 

{distribuováno od verze 4.10.01}

Od 1.4.2015 přepracováno a předáno do zkušebního provozu.

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_zadosti

a

3

1

typ žádosti

VLP, VLS

viz

seznam hodnot

pokyny:

v případě volby VLS musí být v bloku zzs_vl_os uvedena specifikace pracoviště (odbornosti), za které je sdělení žádáno

zzs_vl_os

e

*

požadované počty lůžek za uvedené specifikace odborností (pracovišť)

 

pokyny:

uvádí se pouze při žádosti typu VLS; blok se může opakovat (Výčet specifikovaných odborností - pracovišť)

text

e

?

jiné sdělení

volný text; krátké neformalizované sdělení určené kontaktnímu místu

dat_vb

e

1

datum a čas vytvoření bloku žádosti

formát DTS

údaj se vrací v hlášení zzs_vl_z

zzs_vl_oAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz firemní bloky

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

Slouží pro zasílání žádosti o sdělení volných kapacit kontaktním místům spolupracujícím s poskytovateli zdravotnické záchranné služby.

Plyne ze zákona č. 374/2011 Sb. Podrobněji viz §6.

 

Zpětné hlášení (zpráva) o stavu a volných lužkách pro potřebu ZZS je zasíláno blokem  zzs_vl_z.

 

Další podrobnější informace k této problematice jsou k dispozici v bloku  zzs_vl_z.

 

 

Poznámka:

Vzhledem k vazbě na zákon č. 374/2011 Sb. a příslušné předpisy je realizováno jako samostatný nezávislý datový blok.

 

 

typ_zadosti

seznam hodnot:

VLP - volná lůžka za pracoviště - kontaktní místo

VLS - volná lůžka za uvedené specifikace pracovišť (odborností)

 

 

Pokyny, poznámky:

 

Žádost je zasílána na kontaktní místo spolupracující se ZZS (viz datový blok pm), což může být konkrétní pracoviště, nebo příslušné pověřené dispečerské kontaktní místo zdravotnického zařízení. Sdělují se volná lůžka a z nich počet ventilovaných.

 

V případě, že je žádost zasílána na konkrétní dále nedělené pracoviště, bude volen typ_zadosti = VLP, odpověď bude za toto celé pracoviště.

 

V případě, že je žádost zasílána na konkrétní pracoviště, které je dále dělitelné, může být žádost specifikována v typ_zadosti = VLS a odpověď bude vztažena k uvedené specifikaci (specifikacím).

 

Pokud je žádost zasílána na kontaktní místo, jímž je příslušné dispečerské pracoviště zdrav. zařízení, bude v případě typ_zadosti = VLP sdělen stav za všechny dispečerským místem obhospodařovávaná pracoviště, v případě typ_zadosti = VLS bude zaslána odpověď vztažená k uvedeným pracovištím.

 

Ve specifikaci, zasílané blokem zzs_vl_os lze uvádět kódy pracovišť z číselníku VZP smluvních odborností (např. pro ARO: 7I8, 7T8). Viz číselník ODBORN.770, který distribuuje VZP.

 

*