*ku_z_soupis - soupis zpráv dle zadaných kriterií (pro DS4)

Soupis jednotlivých klinických událostí pacienta realizovaný dle kriterií zadaných v bloku ku_o_soupis.

 

{distribuováno od verze 4.10.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

ku_z_soupis_u

e

+

záznam k jedné sdělované události

pokyny:

viz ku_z_soupis_u - pokyny

 dat_vb

e

1

datum a čas vytvoření bloku

 

formát DTS

kuzsoupisAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

 

 

ku_z_soupis_u

pokyny:

Sdělují se všechny klinické události, které odpovídají v objednávce zadaným kritériím.

Pokud neexistuje žádná událost dle zadaných kritérií, blok ku_z_soupis se nesděluje a tato situace se hlásí v akceptačním bloku k objednávce ku_a (chybová hlášení).

 

 

*