*zpo - zodpovídající poskytovatel a osoba

Zodpovědné pracoviště (poskytovatel) a zodpovědná osoba (poskytovatele). Pro Patient Summary.

 

{distribuováno od verze 4.17.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazev

e

-255

1

název (pracoviště) poskytovatele

 

volný text

pokyny:

textový řetězec, v němž je

název poskytovatele

 

ico

a

8

?

IČ identifikace právního subjektu poskytovatele

řetězec číslic

 

icz

a

8

1

IČZ

identifikační číslo poskytovatele

řetězec číslic

pokyny:

viz 01

 

 a_p

e

?

adresa poskytovatele

pokyny:

adresa poskytovatele včetně spojení

typ adresy = „A“ bloku a

 

jmeno

e

-40

?

jméno

 

volný text

pokyny:

zodpovědná osoba poskytovatele

 

prijmeni

e

-40

1

příjmení

 

volný text

 

titul_pred

e

-35

?

titul(y) před jménem

 

volný text

titul_za

e

-35

?

titul(y) za jménem

 

volný text

 

id_zp

a

-10

?

identifikace ZP - zodpovědné osoby

číslo (znakově)

9 nebo 10 zn

pokyny:

ID dle Národního registru zdravotnických pracovníků

(ÚZIS)

Musí být uvedena alespoň jedna z položek id_zp nebo iid_zp!

změna pokynů

DS4.22.01

iid_zp

e

 

?

instance identifikátor

 

Identifikátor zodpovědné osoby

 

pokyny:

může být využit pro sdělování libovolného identifikátoru zodpovědné osoby (např. interní identifikátor pracovníka, rodné číslo, číslo v registru NRZP), hodnota atributu root obsahuje identitní prostor, atribut ext pak samotný identifikátor.

Viz detailní popis elementu iid_zp.

 

Musí být uvedena alespoň jedna z položek id_zp nebo iid_zp!

nové od DS4.22.01

a_zo

e

 

?

adresa zodpovědné osoby

 

pokyny:

adresa poskytovatele včetně spojení

typ adresy = „C“ bloku a

 

zpoAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*zpo

poznámky k celému bloku:

Blok je určen pouze ke sdělování adresy a kontaktu na zodpovědného poskytovatele a zodpovědnou osobu v rámci Patient Summary.

 

Blok vychází z datových bloků pracoviste a pracovnik, kde jsou uvedené popisy jednotlivých položek. Speciální použití pro PS.

 

Je volán z ku_z (navazuje na údaje o provádějícím pracovišti a pracovníkovi uváděných v blocích pracoviste a pracovník) - nese hierarchicky nadřazené informace o poskytovateli.