*id_card – občanský průkaz (identity card)

Údaje z občanského průkazu

 

{distribuováno od verze 4.21.02}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

id_number

e

-20

1

číslo občanského průkazu

znakový řetězec

pokyny:

uvádí se jen u občanů ČR

dat_pl

e

?

konec platnosti občanského průkazu

formát D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

 

[XML Schema]

 

Poznámka:

Údaje z OP jsou využívané především pro vydávání potvrzení a certifikátů, zasílají se především ÚZIS, proto je volen formát dle ÚZIS.