Příklad naplnění bloků dasta, is pro ÚZIS ČR

 

 

<ds:dasta dat_vb="2015-03-05T10:23:07" typ_odesm="NN" ur="U" bin_priloha="T" verze_nclp="02.51.01" verze_ds="04.12.01"

id_soubor="UNN1450_123456780011" xsi:schemaLocation="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta ds_dasta-4.03.06.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   xmlns:ds="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta">

                <ds:zdroj_is kod_prog="JMENOAPP" kod_firmy="STAPRO__"/>

                <ds:pm ico="00023833">

                               <ds:as typ="I">

                                               <ds:vnitrni>NZIS</ds:vnitrni>

                               </ds:as>

                               <ds:a typ="P">

                                               <ds:jmeno>ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY</ds:jmeno>

                                               <ds:adr>Palackého náměstí 4</ds:adr>

                                               <ds:dop1>P.O.BOX 60</ds:dop1>

                                               <ds:psc>12801</ds:psc>

                                               <ds:mesto>Praha 2</ds:mesto>

                               </ds:a>

                </ds:pm>

                <ds:is ico="12345678" pcz="001">

                               <ds:as typ="I"></ds:as>

                               <ds:a typ="O">

                                               <ds:jmeno>Nemocnice XX</ds:jmeno>

                                               <ds:adr>Oddělení informatiky</ds:adr>

                                               <ds:dop1>Ulice 5/45</ds:dop1>

                                               <ds:mesto>Obec</ds:mesto>

                               </ds:a>

 

 

 

Formát pro id_soubor: UNNAABB_IIIIIIIIPPPD

UNN = konstanta

AA=koncovka roku zasílaných dat

BB=číslo měsíce nebo 50 za celý rok

IIIIIIII = IČO odesílajícího zařízení

PPP = PČZ odesílajícího zařízení

D = pořadové číslo dávky, pokud jsou předchozí identifikátory stejné. Zvyšuje se při zasílání opravných dávek