Číselník KU typu „LAB“ - stručný popis vazeb mezi nimi pro různé situace

 

Stručný náčrt situací a odpovídajících KU při objednávání laboratorních vyšetření, jejich zpracování a předávání zpráv.

 

1.

LAB.VYS

 

Objednávka lab. vyšetření realizovaná papírovou žádankou.

 

Laboratoř přepisuje údaje ze žádanky a zadává sdělené dat_du.

 

Výsledky mohou být sdělované postupně = fáze ZP (vždy vše již sdělené plus nově dokončené), ve finále musí být sděleno vše kompletně = fáze ZF.

 

2.

LAB.VYS → LAB.VYS

 

Zasílá se žádost o laboratorní vyšetření včetně požadavků, informací o vzorku a vzorků,

vrací se zpracovaná objednávka v podobě události LAB.VYS.

 

Při elektronické objednávce sděluje objednavatel dat_du, laboratoř s ním pracuje a vrací ho.

 

Výsledky mohou být sdělované postupně = fáze ZP (vždy vše již sdělené plus nově dokončené), ve finále musí být sděleno vše kompletně = fáze ZF.

 

3.

LAB.ODBER.LAB → LAB.VYS

 

Zasílá se žádost o laboratorní vyšetření včetně požadavků a současně žádost o realizaci odběru vzorků v laboratoři (do objednávky se uvádí časy, kdy se dostaví pacient, dle pokynů v Laboratorní příručce),

vrací se zpracovaná objednávka v podobě události LAB.VYS.

 

Po odběru vzorku zadává dat­_du laboratoř, vzniká klinická událost LAB.VYS.

 

Výsledky mohou být sdělované postupně = fáze ZP (vždy vše již sdělené plus nově dokončené), ve finále musí být sděleno vše kompletně = fáze ZF.

 

4.

LAB.ODBER.LUZKO → LAB.VYS

 

Jako u varianty „LAB.ODBER.LAB → LAB.VYS“, zde je odběr prováděn laboratorním pracovníkem u lůžka pacienta.

 

5.

LAB.VYS → LAB.PRED.SMLUV → LAB.VYS

 

Laboratoř může část požadavků, které sama nezpracovává, zaslat do smluvní laboratoře.

Výsledky práce této smluvní laboratoře pak sděluje prvotní laboratoř objednavateli.

Jedná se o interní dialog mezi jednou a druhou laboratoří. Objednavatel obdrží výsledky v LAB.VYS.

 

6.

LAB.VYS → LAB.PRED.REF → LAB.VYS

 

Laboratoř může vytvořit objednávku a tu zaslat do referenční laboratoře, která zajišťuje konfirmaci výsledků.

Výsledky práce této referenční laboratoře pak prvotní laboratoř vhodnou formou sděluje objednavateli.

Jedná se o interní dialog mezi jednou a druhou laboratoří. Objednavatel obdrží výsledky v LAB.VYS.

 

7.

LAB.VYS → LAB.PRED.POPIS → LAB.VYS

 

Laboratoř může zaslat část dat nebo všechna data expertovi k realizaci popisu, interpretace, zprávy, atd.

Výsledky jeho práce pak sděluje vhodnou formou objednavateli.

Jedná se o interní dialog mezi laboratoří a expertem. Objednavatel obdrží výsledky v LAB.VYS.

Může být využíváno i tam, kde laboratoř nemá fyzicky přítomného specialistu (lékaře - biochemika, hematologa aj.).

 

8.

VYPIS.ZPRAV → LAB.VYS

 

Objednávka výpisu (kopie) laboratorních dat z archivu (lze uvádět časový interval a případně specifikovat jaká data - pro to bude samostatný datový blok).

Sdělují se kopie příslušných laboratorních zpráv.