Označení číselníku v DS

TYP_KU

Název číselníku v DS

TYP_KU - Typ klinické události

Název souboru v DS

typ_ku.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> DS - číselníky pro klinické události a anamnézy

Označení v  menu v programu ČLP

Typ klinické události

Využívá se v DS

ip, ku_a, ku_o, ku_z, ku_z_soupis_u

Struktura číselníku

popis struktury číselníku TYP_KU

Náhled číselníku

náhled číselníku TYP_KU

vzhledem k rozsahu číselníku je uvedena stručná ukázka

Obsah číselníku

obsah číselníku TYP_KU

Poznámka

Textový popis číselníku typů klinických událostí - viz dokument "klinické události".

 

Popis:

Pro podrobnější seznámení s číselníkem slouží program ČLP, který je součástí standardu DASTA.

V hypertextovém zobrazení číselníku klinických událostí jsou zobrazovány pouze základní informace!

Přehledný orientační seznam platných klinických událostí je v dokumentech:

klinické události platné - přehled (tab) a v klinické události - popisy (seznam)