*a - obsah bloku ”adresa”

Adresy vázané k odesílateli, příjemci, pacientovi i pro různé další účely - je využíváno ve více blocích. 

 

{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

1

1

typ adresy

[TAB_TA] #, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

určení typu adresy je voleno s ohledem na způsob užití

bloku a (tj. z jakého datového bloku je volán)

4.16.01

rozšířen

a doplněn

číselník

a popisy

ind_kont

a

1

?

indikátor kontaktní adresy

”K”

(nebo není vyplněno)

pokyny:

pokud je uvedeno ”K”, je tato adresa považována za kontaktní

(korespondenční adresu);

Váže se pouze k typ = 1, nebo 2!

 

dat_od

e

8

?

platnost adresy (údaje) od data

 

 

formát D

pokyny:

Slouží k vyznačení platnosti údaje dle uvedeného typu.

Pro jeden typ může být i více adres (aktuální a předchozí).

Není-li časový údaj uveden, je považováno za aktuální údaj.

 

dat_do

e

8

?

platnost adresy (údaje) do data

 

formát D

 

o_jmeno

e

-40

?

osoba - jméno (jména)

volný text

pokyny:

Pro typ = 3, 4, 8, C, K, Z, G, M, T je možné vyplnit jméno, příjmení a tituly formalizovaně - z údajů je sestavena povinná položka jmeno, která se uvádí vždy;

pro typ = 1, 2 se neuvádí, je v IP.

Může být vyplněno i f_jmeno.

Viz též  jmeno - pokyny.

nové od

4.16.01

o_prijmeni

e

-40

?

osoba - příjmení

volný text

nové od

4.16.01

o_titul_pred

e

-35

?

osoba - titul před jménem

volný text

nové od

4.16.01

o_titul_za

e

-35

?

osoba - titul za jménem

volný text

nové od

4.16.01

f_jmeno

e

-80

?

firma - jméno (název)

volný text

pokyny:

Je-li typ firmou (nebo může být současně i firmou), je možné jméno (název) firmy a případně IČO uvést zde, současně se údaj zapíše do povinné adresní položky jmeno.

Viz též  jmeno - pokyny.

nové od

4.16.01

 

f_ico

e

-8

?

firma - IC identifikace právního subjektu

řetězec číslic

nové od

4.16.01

jmeno

e

-255

1

adresa - jméno nebo název

 

 

 

(konstruuje se z údajů

uvedených výše)

volný text

pokyny:

1. první řádek adresy (např. jméno osoby nebo název firmy)

2. viz jmeno - pokyny

poznámky:

viz  jmeno - poznámky

4.16.01

zdůrazněno,

že se týká

1. řádku

adresy

adr

e

-80

?

adresa - hlavní text

volný text

pokyny:

druhý řádek adresy (např. ulice a čp.)

poznámky:

viz  01

4.19.03 prodlouženo z 40 na 80 znaků

dop1

e

-40

?

adresa - upřesnění 1

volný text

pokyny:

třetí řádek adresy (fakultativní)

poznámky:

viz  01

4.16.01 prodlouženo

dop2

e

-40

?

adresa - upřesnění 2

volný text

pokyny:

čtvrtý řádek adresy (fakultativní)

poznámky:

viz  01

4.16.01 prodlouženo

psc

e

-9

?

poštovní směrovací číslo

 

 

 

 

 

(tuzemské i zahraniční)

tuzemská čísla podle číselníku

PSČ pošty tuzemské

pokyny:

pro tuzemské i zahraniční adresy; tuzemská čísla vždy v délce 5 znaků bez mezery

poznámky:

1. číselník není součástí DS

2. viz  psc - poznámky

3. viz  01

mesto

e

-48

?

město

volný text

pokyny:

název města (pošty)

poznámky:

1. viz  mesto - poznámky

2. viz  01

stat

e

-3

?

stát kódem

dle kódování

ISO 3166

používá se kód na 3 zn

pokyny:

v tuzemsku není nutné uvádět

poznámky:

1. číselník není součástí DS

2. viz  stat - poznámky

4.16.01

zadává se znakový kód

(3 znaky)

stat_text

e

-40

?

stát, spolková země, provincie volným textem

volný text

pokyny:

zadává se volným textem ve vazbě na „stát kódem“ včetně dalšího upřesnění

(pro tuzemské adresy se nevyužívá)

nové od

4.17.01

gps

e

?

GPS souřadnice

 

poznámka:

Fakultativní - pro některé IS.

vztah

e

-40

?

příbuzenský vztah k pacientovi

volný text

podmínky:

jen pro typ adresy = "3" - jinak není!

Není informací o kontaktní osobě! Nevyužívá se v PS.

4.16.01 prodlouženo, upřesněna podmínka

k_osoba_klic

e

-10

?

kontaktní osoba - klíč

[EVZTAH] #!+, položka klic

 

podmínky:

jen pro typ adresy = "K" - jinak není!

nové od

4.16.01

k_osoba_text

e

-50

?

kontaktní osoba - text

[EVZTAH] #!+, položka nazev

podmínky:

jen pro typ adresy = "K" a jen tehdy, je-li vyplněn "k_osoba_klic"

nové od

4.16.01

k_osoba_pozn

e

-40

?

kontaktní osoba - poznámka

volný text

podmínky:

jen pro typ adresy = "K" a jen tehdy, je-li vyplněn "k_osoba_klic"

nové od

4.16.01

k_osoba_typ

e

1

?

kontaktní osoba - typ kontaktu

E, P, J

viz seznam hodnot

 

 

podmínky, pokyny, poznámky:

jen pro typ adresy = "K"

V Patient Summar je povinné vyznačení „E“ - emergentní kontakt je vhodné uvádět obecně.

„P“ vyznačuje, že kontaktní osoba je nejbližším příbuzným (je v uvedeném v příbuzenském stavu - viz k_osoba_klic).

nové od 4.17.01

k_osoba_pravo

e

1

?

kontaktní osoba - právo

N, A, D, V, S

viz seznam hodnot

podmínky, pokyny:

jen pro typ adresy = „K“

nové od

4.19.01

icl

e

8

?

identifikační číslo praktického lékaře pacienta (celé)

číslo (znakově)

podmínky:

jen pro typ adresy = "4", „G“, „M“, nebo „C“ - jinak není!

poznámky:

viz  icl - poznámky

4.16.01

rozšířeny podmínky

o G a M a C

id_zp

e

-10

?

identifikace ZP

číslo (znakově);

délka 9 nebo 10 znaků

podmínky, pokyny:

jen pro typ adresy = „4“, „G“, „M“, nebo „C“ - jinak není!

ID dle Národního registru zdravotnických pracovníků

(ÚZIS), v další verzi bude upraveno dle pokynů ÚZIS.

Pro Patient Summary povinné.

nové od 4.17.01

sr_typ

a

1

?

typ odesílatele/příjemce

(SR)

položka pouze pro Slovensko

L, O

(L = lékař,

O = oddělení)

poznámky:

viz  02

v současné době se uvádí „O“

sr_pois

a

4

?

kód pojišťovny odesílatele/příjemce

(SR)

položka pouze pro Slovensko

poznámky:

viz  02

údaj se již neužívá (historické)

od

DS3.17.04

DS4.08.04

se neužívá

sr_kod

a

12

?

kód PZS odesílatele/příjemce

(SR)

položka pouze pro Slovensko

poznámky:

1. přiděluje UDZS

2. viz  02

změna od

DS3.17.05

DS4.08.05

sr_lekar

a

9

?

kód lékaře odesílatele/příjemce

(SR)

položka pouze pro Slovensko

poznámky:

1. přiděluje UDZS

2. viz  02

nové od

DS3.17.05

DS4.08.05

pozn

e 

-80

?

poznámka k údajům

volný text

pokyny:

v poznámce může být upřesněno získání údajů nebo jiné významné související informace.

nové od

DS4.16.01

autor

e

 

?

autor vložení nebo aktualizace záznamu

 

 

nové od

DS4.16.01

as

e

*

adresa spojení

pokyny:

spojení pro zasílání dat a pro elektronickou komunikaci

poznámky:

viz  as - poznámky

aAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci

 

Podmínky, pokyny, obsahy číselníků, poznámky:

 

Blok a je využíván nejen v rámci bloku ip (identifikace pacienta), ale i k dalším účelům - proto obsahuje i nepacientské typy adres L, A, B, P, O, X. Typ adresy je dán místem, z něhož je datový blok a volán.

Vzhledem k tomu, že v bloku ip lze blok a volat opakovaně, uvádějí se všechny typy adres samostatně bez ohledu na případnou duplicitu (např. příbuzný „3“, který může být kontaktní sobou „K“ i zákonným zástupcem „Z“).

 

S obsahem bloku a je svázána řada podmínek, které jsou zapsané v pokynech a poznámkách.

Sumární výpis hlavních podmínek pro datový blok a je připojen na konci textu.

 

 

typ

Obsah číselníku TAB_TA:

Typ adresy:

1 = trvalé bydliště (pacienta) - viz indikátor ind_kont pro vyznačení kontaktní adresy

2 = přechodné bydliště (pacienta) - viz indikátor ind_kont pro vyznačení kontaktní adresy

3 = příbuzný (pacienta), nejedná se o kontaktní osobu „K“ - příbuzenský vztah se ukládá do elementu ”vztah(nyní nahrazuje typ=K)

4 = registrující praktický lékař nebo pediatr (pacienta) - IČL se ukládá do elementu „icl”, ID ZP do elementu „id_zp

5 = zaměstnavatel (pacienta)

6 = plátce nemocenských dávek (pacienta)

7 = zdravotnické zařízení (pacienta) - kde je vyšetřován, či hospitalizován

8 = právní zástupce (pacienta), nejedná se o zákonného zástupce „Z“

9 = farnost (pacienta) - fakultativní údaj

S = základní škola (dětského pacienta)

C = kontaktní zdravotnický profesionál či poskytovatel zdrav. služeb (ve vazbě k pacientovi) dle projektu Patient Summary

K = kontaktní osoba (ve vazbě k pacientovi) dle projektu Patient Summary; vztah je v elementu „k_osoba_xxx“

Z = zákonný zástupce (pacienta)

G = registrující gynekolog (pacientky)- IČL se ukládá do elementu „icl”, ID ZP do elementu „id_zp

M = registrující stomatolog (pacienta)- IČL se ukládá do elementu „icl”, ID ZP do elementu „id_zp“”

T = tlumočník - překladatel do jazyka pacienta - fakultativní údaj

 

L = laboratoř

A = zdravotnické pracoviště (poskytovatel, klinika, pracoviště)

B = zdravotní pojišťovna (viz blok p )

P = adresa příjemce (viz blok pm )

O = adresa odesílatele (viz blok is)

X = jiná adresa

 

Typy L, A, B, P, O, X se netýkají pacienta, mají své speciální využití v rámci jiných datových bloků DASTA.

 

Poznámka k položce „4“:

Uvádí se poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, u kterého je pacient registrován.

 

Poznámka k původní položce „8“ a nově zavedené položce (od DS 4.16.01) „Z“:

Zákonným zástupcem (typ = Z) je osoba oprávněná právně jednat jménem a na účet jiné osoby, přičemž toto její oprávnění na rozdíl od jiných druhů zastoupení vzniká přímo ze zákona (například rodič může být zákonný zástupce nezletilého dítěte).

Právní zástupce (typ = 8) je zmocněnec pověřený někým jiným k jeho zastupování na základě dohody o plné moci nebo jiné smlouvy.

 

Poznámka k původní položce „3“ a nově zavedené položce (od DS 4.16.01) „K“:

Původní položka „3“ sloužila k neformalizovanému zadání příbuzného pacienta, přednost má nyní formalizované zadávání kontaktní osoby „K“ s vyznačením vztahu a vyznačením role z hlediska emergentního kontaktu či nejbližšího příbuzného.

V rámci Patient Summary je povinné uvádět kontaktní osoby „K“, s typem „3“ se nepracuje.

 

 

jmeno

pokyny:

Uvádí se jméno a příjmení osoby (+tituly) nebo jméno firmy tak, jak má být uvedeno v prvním řádku adresy.

Prvotně určeno do adresy, ale může být využíváno i k identifikaci osoby nebo firmy dle typ.

Již v DS2 zavedeno jako povinné, s ohledem na praxi ponecháno beze změn.

 

Od DS 4.16.01 jsou k dispozici nepovinné položky pro samostatné zadání jména osoby a jména firmy, z nichž se tato povinná položka jmeno může konstruovat (automaticky nebo ručně). Pro některé typy adres může být uváděna současně osoba i firma.

 

poznámky:

Podle standardu SIS bylo jméno na 24 znaků, příjmení na 35 znaků a jméno firmy na max. 255 znaků.

Od verze DS 4.16.01 je jméno a příjmení prodlouženo na 40 znaků.

 

psc

poznámky, pokyny:

Délka max. 9 znaků plně vyhovuje všem zahraničním PSČ. Délka 5 znaků je pro PSČ pošty české a slovenské.

Česká a slovenská PSČ se zadávají bez mezery.

 

mesto

poznámky:

Délka položky pro ”město” 48 znaků respektuje SIS.

 

stat

pokyny:

Stát je zadáván kódem. Používá se kód dle ISO 3166 (3 znaky) - např. Česká republika = CZE.

 

k_osoba_klic, k_osoba_text, k_osoba_pozn, k_osoba_typ, k osoba_pravo

pokyny:

Vyplňuje se, jen pokud je atribut typ = K (kontaktní adresa). Do k_osoba_klic se uvádí klíč z číselníku EVZTAH, odpovídající text se vkládá do k_osoba_text (nepovinné, doporučené). Do k_osoba_pozn lze připojit poznámku, případně je-li více kontaktních osob, lze popsat jejich rozlišení (role).

K vyznačení kontaktní osoby, která je v roli „emergentní kontakt“ slouží položka k_osoba_typ.s hodnotou „E“.

K vyznačení kontaktní osoby, která není v roli „emergentní kontakt“, ale je v roli „nejbližší příbuzný“ slouží položka k_osoba_typ s hodnotou „P“ (v případně nejbližšího příbuzného v roli „emergentní kontakt“ se uvádí pouze „E“).

Tyto údaje jsou povinné v Patient Summary, jejich vyplnění je však obecně doporučeno.

Typ „K“ (kontaktní osoba) nahrazuje původní typ „3“ příbuzný.

 

k_osoba_typ

Seznam hodnot:

E = emergentní kontakt (váže se k uvedené kontaktní osobě, může být i více osob s vyznačením „E“)

P = nejbližší příbuzný (váže se k uvedené kontaktní osobě)

J = jiné (není-li osoba v roli „emergentní kontakt“, ani v roli „nejbližší příbuzný“)

 

k_osoba_pravo

Seznam hodnot:

N = kontaktní osoba nemá právo být informována o zdravotním stavu pacienta

A = kontaktní osoba má právo být informována o zdravotním stavu pacienta

D = kontaktní osoba má i právo nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta

V = kontaktní soba má i právo pořizovat výpisy zdravotnické dokumentace pacienta

S = kontaktní osoba může i vyslovit souhlas či nesouhlas s poskytnutím zdravotnických služeb (dle § 34 odst. 7 zákona 372)

(S má i práva A, D, V; V má i práva A, D; D má i právo A.)

 

icl

poznámky:

Položka určená pouze pro ČR.

 

as

poznámky:

Adresa spojení pro zasílání dat. Je fakultativní, uvádí se účelově.

V blocích is a pm je hlavní adresa spojení (tj. adresa odesílatele a příjemce) vytknuta před blok ”adresa” a, v bloku a se pak již nemusí uvádět (ale může).

 

 

01 - poznámka společná pro adr, dop1, dop2, psc, mesto:

Údaj je obecně nepovinný, ale z jeho obsahu vyplývá, že např. pro sdělení poštovní adresy je nutné údaj vyplnit, pro sdělení elektronické adresy je údaj nepovinný. (Toto řeší IS odesílatele.)

 

02 - poznámka společná pro sr_typ, sr_pois, sr_kod, sr_lekar:

Položky určené pouze pro Slovensko.