*an - anamnéza souhrnná neformalizovaná

Souhrnná anamnéza společná pro všechny obory medicíny.

{přepracováno a distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

garant_dat

e

?

garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

pokyny:

viz garant_dat - pokyny

přidáno od verze DS 3.01.01

text

e

1

obsah anamnézy souhrnné,

vlastní text

pokyny:

viz text - pokyny

autor

 

e

 

?

autor odpovědný za obsah

 

pokyny:

kdo vytvořil, nebo autor poslední úpravy

nové od

4.16.01

dat_ak

e

?

datum a čas aktualizace na elektronické kartě

formát DTS

nevyužívá se,

projekt nebyl realizován

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace anamnézy společné

formát DTS

pokyny:

viz dat_ab - pokyny

od verze DS 3.01.01  podmíněná povinnost

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele

nové od 4.18.03

anAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

V DS4 řešeno též cestou příslušných klinických událostí (H.ANAM, AMB.ANAM).

V rámci Patient Summary je zasílání anamnézy nyní vyžadováno pouze prostřednictvím datového bloku, ne prostřednictvím KU.

Odkaz na příslušnou KU (pokud je) bude uveden v elementu iid.

 

V rámci Patient Summary musí být diagnózy pacienta sdělované volným textem v anamnéze a současně sdělené formalizovaně prostřednictvím bloku dg - dgz! Je vhodné takto postupovat i obecně.

 

Od veze DS 4.25.01 je k dispozici anamnéza formalizovaná - viz datový blok anf. Tato formalizovaná anamnéza je odvozena od datového bloku ku_z_propz_anam, který je součástí nové formalizované propouštěcí zprávy. Formalizovaná anamnéza bude sdělována přednostně. Datový blok anf je doplněn o totožné položky, jako jsou v an.

 

garant_dat

pokyny:

Údaj je z hlediska DS4 fakultativní - v DS4 zachováno pro kontinuitu z DS3. Pro některé formy komunikace může být uvádění údaje povinné; povinnost pak bude vyplývat ze smlouvy mezi komunikujícími stranami (například pro komunikace typu "IZIP"). Autor textu je uváděn v rámci bloku text (volným textem) nebo v bloku autor.

Poznámka: Po dohodě může být zrušeno.

 

text

pokyny:

Uvádí se souhrnná anamnéza dle obvyklých zvyklostí v medicíně s obvyklou strukturou zápisu a zkratkami.

Nepatří sem speciální anamnestické texty (například psychiatrické) - není-li uživatelem požadováno jinak.

Konkrétní anamnéza vázaná např. ke konkrétní hospitalizaci je sdělována prostřednictvím bloků ku.

 

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední! Autor je vždy uváděn v rámci bloku text nebo v bloku autor.

 

dat_ab

pokyny:

Údaj je z hlediska DS fakultativní. Pro některé formy komunikace může být uvádění údaje povinné; povinnost pak bude vyplývat ze smlouvy mezi komunikujícími stranami (například pro komunikace typu "IZIP").