*ocz - obsah bloku očkování

Informace o jednom očkování.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_oc_kod

a

-8

1

typ očkování - kód

[LOCTO] #!, položka klic

pokyny:

1.viz typ_oc_kod - pokyny

2. viz 01

4.15.01 - přepracování číselníku "LOCTO"

od 4.16.01 povinné

typ_oc_text

a

-55

1

typ očkování - text

pokyny:

1. text odpovídající kódu “typ_oc_kod” - volí se název N55

z číselníku LOCTO

2. viz 01

od 4.16.01 povinné

id_ockovani

a

-40

?

ID očkování

formalizovaný znakový řetězec

pokyny:

viz id_ockovani - pokyny

nové od

DS 4.22.01

id_ockovani_isin

a

-13

?

ID očkování dle ISIN

číslo (znakově)

pokyny:

dle pokynů ISIN, slouží pouze pro sdělování do ISIN

nové od

DS 4.22.01

indikace

e

-40

*

indikace,

dle ISIN

 

pokyny:

dle pokynů v ISIN, slouží pouze pro sdělování do ISIN

nové od

DS 4.22.01

indikace_text

a

-70

?

indikace jiná - upřesnění,

dle ISIN

 

pokyny:

dle pokynů v ISIN, slouží pouze pro sdělování do ISIN

nové od

DS 4.22.01

agens

e

 

*

agens, proti kterým očkování působí

pokyny:

uvádějí se klíče a texty z číselníku NCMPAG,

údaj bude přebírán z číselníku LOCTO po jeho doplnění,

agens může být více

 

Číselník LOCTO bude doplněn o výčet agens až v dalších verzích,

viz pokyny v bloku agens.

 

nové od

DS 4.22.01

davka

e

*

očkovací dávka

pokyny:

1. informace o jedné aplikaci očkovací látky

2. viz davka - pokyny

od 4.16.01

nepovinné

dat_po

e

?

datum příštího očkování

formát D

pokyny:

datum příštího plánovaného přeočkování nebo podání další dávky

pozn

e

-255

?

poznámka, jiné údaje

 

volný text

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele;

váže se k záznamu o tomto dílčím očkování v PatSum

nové od 4.18.03

oczAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*ocz

poznámky k celému bloku:

Struktura byla schválena pracovní skupinou pro dětské očkování při Pediatrické společnosti ČLS (6/2005).

Doplněno 3/2021 dle požadavků ÚZIS, přizpůsobeno požadavkům Xe-Health a požadavkům na GreenPass.

Data lze transformovat do Patient Summary.

 

typ_oc_kod

pokyny:

Uvádí se kód z aktuálního číselníku LOCTO - za kontrolu zadaného kódu ručí odesílatel.

Do typ_oc_kod se vkládá klíč z číselníku LOCTO,

do typ_oc_text se vkládá plný název N55 z číselníku LOCTO (ne název do sestav).

 

id_ockovani

pokyny:

ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz [TAB_KF]), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1, tj. 1 až 2147483647). Za jednoznačnost konstrukce v rámci všech SW této firmy ručí v ID uvedená firma.

(Totožné pokyny jako v bloku ku_z.)

 

davka

pokyny:

Dávek v rámci jednoho typu očkování může být více.

Připouští se i pouhé sdělování typu očkování bez bližších informací k dávce (dávkách).

Vzhledem k tomu, že údaj nese informaci o datumu, autorovi, reakci atd., je u aktuálních očkování údaj povinný.

V případě sdělování starších informací o provedených očkováních nemusí být údaj k dispozici, proto je od DS4.16.01 definován jako nepovinný, jeho korektní zasílání (je-li znám) ošetřuje IS odesílatele.

 

 

01 - pokyny společné pro typ_oc_kod, typ_oc_text:

Číselník typů očkování obsahuje kód i text. S ohledem na méně sofistikované IS je nutné vždy uvádět i textové vyjádření.

Volí se název N55.

Viz číselník [LOCTO]

 

Do číselníku LOCTO bude k jednotlivým položkám přidán výčet odpovídajících agens.