*davka - informace o očkovací dávce

Informace o jedné dávce očkovací látky vztažené k očkování deklarovanému v bloku ocz..

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

cis_davky

a

1

1

pořadové číslo dávky - pořadí dávky v sérii

pořadové číslo (znakově)

poznámka:

číslování od 1

poc_davek

a

1

?

plánovaný počet dávek celkový

číslo

(znakově)

poznámky:

zadává se, pokud je známo,

pak se uvádí v dokumentaci jako:

cis_davky/poc_davek

nové od

DS4.22.01

ind_oprav_sd

a

1

1

indikace opravného sdělení

N,E,S

viz seznam hodnot

id_davka

a

-40

?

ID dávky očkování

formalizovaný

znakový řetězec

pokyny:

viz id_davka - pokyny

nové od

DS4.22.01

id_davka_isin

a

-13

?

ID dávky dle ISIN

číslo

(znakově)

pokyny:

dle pokynů ISIN, slouží pouze pro sdělování do ISIN

nové od

DS4.22.01

kod_ol

a

-7

1

kód očkovací látky

kód SUKL

pokyny:

kód SÚKL, údaj z registru SÚKL

povinné od DS4.22.01

nazev_ol

a

-70

1

název očkovací látky

volný text

pokyny:

registrovaný název LP, údaj z registru SÚKL

 

nazev_vyrobce

a

-70

?

název výrobce nebo držitele obchodního rozhodnutí

 

pokyny:

název výrobce (nebo držitele obchodního rozhodnutí) očkovací látky, údaj z registru SÚKL

nové od

DS4.22.01

gene_ol

a

-70

?

generický název očkovací látky

volný text

pokyny:

údaj z registru SÚKL

 

cis_sarze

a

-35

?

číslo šarže

volný text

pokyny:

označení šarže

dat_expirace

e

 

?

datum expirace

formát D

poznámky, pokyny:

plyne z čísla šarže,

vyžadováno při sdělování do ISIN

nové od

DS4.22.01

apl_cesta_klic

a

-8

?

aplikační cesta - klíč

číselník

[LAPLC] #!, položka klic

pokyny:

údaj z číselníku LAPLC - klíč

nové od

DS4.22.01

apl_cesta_text

a

-55

?

aplikační cesta - text

číselník

[LAPLC] #!+, položka n55

pokyny:

údaj z číselníku LAPLC - text,

ve vazbě na apl_cesta_klic

nové od

DS4.22.01

misto_apl_klic

a

-8

?

místo aplikace - klíč

číselník

[LAPLM] #!, položka klic

pokyny:

údaj z číselníku LAPLM - klíč

nové od

DS4.22.01

misto_apl_text

a

-55

?

místo aplikace - text

číselník

[LAPLM] #!, položka n55

pokyny:

údaj z číselníku LAPLM - text,

ve vazbě na misto_apl_klic

nové od

DS4.22.01

pozn

a

-255

?

poznámky k očkovací dávce

volný text

poznámka:

 

nové od

DS4.22.01

autor

e

?

autor - očkovatel

 

poznámka:

kdo očkování provedl

pracoviste

e

 

?

pracoviště

 

poznámka:

kde bylo očkování provedeno

nové od

DS4.22.01

dat_du

e

1

datum a čas provedení očkování

 

formát DT

reakce

e

*

reakce po očkování

pokyny:

popis reakce vztažený k této dávce očkovací látky

davkaAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*davka

poznámky k celému bloku:

Původní struktura byla schválena pracovní skupinou pro dětské očkování při Pediatrické společnosti ČLS (6/2005).

Doplněno 3/2021 dle požadavků ÚZIS, přizpůsobeno požadavkům Xe-Health a požadavkům na GreenPass.

 

Datový blok obsahuje také položky, které vyžaduje pouze ÚZIS při zasílání do ISIN: id_davka_isin a dat_expirace.

Pro zasílání do ISIN je k dispozici kompletní množina položek, některé je pouze nutné upravit dle požadavků ÚZIS.

 

Datový blok využívá položky z registru léčivých přípravků SÚKL: kod_ol, nazev_ol, nazev_vyrobce, gene_ol.

Vzhledem k tomu, že SÚKL neudržuje ve svém registru historické záznamy, je vedle kod_ol povinný i nazev_ol a je potřebné uvádět i další údaje.

 

 

id_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat!

 

 

id_davka

pokyny:

ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz [TAB_KF]), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1, tj. 1 až 2147483647). Za jednoznačnost konstrukce v rámci všech SW této firmy ručí v ID uvedená firma.

(Totožné pokyny jako v bloku ku_z.)