*lez - obsah bloku podávané léky

Informace o jednom trvale nebo přechodně podávaném léku včetně dávkování.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_med

a

1

1

typ medikace

T, P

viz seznam hodnot

ind_oprav_sd

a

1

1

indikace opravného sdělení nebo změny

N,E,S,U,Z, P, B

viz seznam hodnot

pokyny:

viz ind_oprav_sd - pokyny

(původní název položky)

od 4.25.01

doplněno: P,B

nazev_lek

a

-70

1

název léku

volný text

pokyny:

v případě magistraliter se uvádí jeho vhodné orientační označení

poznámka:

obchodní název

 

ind_m_text

e

-80

?

důvod medikace - text

volný text

poznámka:

Určeno především pro propouštěcí zprávy, viz ku_z_propz_dopor

nove od

4.25.01

ind_m_kod

e

*

důvod medikace - kód

 

poznámky:

Viz datový blok mknorpha.

Určeno především pro sdělení do propouštěcí zprávy, viz ku_z_propz_dopor

nove od

4.25.01

zmena_m_text

e

-80

?

důvod změny medikace - text

volný text

poznámka:

Určeno především pro propouštěcí zprávy, viz ku_z_propz_dopor

nove od

4.25.01

zmena_m_kod

e

-2

?

důvod změny medikace - kód

ND, PD, IL, J

viz seznam hodnot

pokyny:

Interní číselník:

ND, PD, IL, J.

nove od

4.25.01

gene_lek

a

-70

?

generický název léku

 

volný text

poznámka:

Záměrná duplicita ke kódu léku s ohledem na prohlížecí nástroje.

 

kod_lek

a

-7

?

kód podávaného léku

Kód z číselníku uvedeného v cis_kod_lek

Kód léku dle databáze SÚKL.

pokyny:

viz kod_lek - pokyny

poznámky:

viz kod_lek - poznámky

 

cis_kod_lek

a

-14

?

odkaz na číselník, z něhož byl použit kód podávaného léku

DLP, KLK, SCAU, SCAU_BEZ_UHRAD, LEKY, NHVLP

viz seznam hodnot

pokyny:

viz cis_kod_lek - pokyny

nové od

4.10.01

v 4.18.03 doplněno DLP

cis_kod_lek_v

a

-40

?

verze použitého číselníku léků

volný text

poznámky:

zadává se číslo verze použitého číselníku; nyní volný text

nové od 4.16.01,

nyní nepovinné

kod_atc

a

-10

?

kód pro sdělování ATC skupiny léku

poznámka:

údaj vyplývá z číselníku léků, duplicita záměrná

kod_atb

a

3

?

kód antibiotika

[NCMPATML] #!, položka klic

pokyny:

1. mezinárodní kódy ATB

2. viz kod_atb - pokyny

Upozornění:

položka je již zbytečná

od verze

4.10.01

doporučeno

položku

nepoužívat

aktivni_latka

 

e

 

*

aktivní látka léku

 

Datový blok lez_al.

pokyny:

seznam aktivních látek v léčivu (opakuje se)

nove od

4.25.01

apl_cesta_klic

a

-8

?

aplikační cesta - klíč

[LAPLC] #!,

položka klic

pokyny:

zadává se údaj z číselníku

nové od

4.22.01

apl_cesta_text

a

-55

?

aplikační cesta - text

[LAPLC] #!+,

položka n55

pokyny:

zadává se odpovídající text k položce apl_cesta_klic

nové od

4.22.01

misto_apl_klic

a

 -8

?

místo aplikace - klíč

[LAPLM] #!,

položka klic

pokyny:

1. zadává se údaj z číselníku

2. fakultativní v ČR,

povinné pro PatSum

nové od

4.22.03

misto_apl_text

a

-55

?

místo aplikace - text

[LAPLM] #!,

položka n55

pokyny:

zadává se odpovídající text k položce místo_apl_klic

nové od

4.22.03

forma_klic

a

 -8

?

forma léku - klíč

[EDOSFORM] #!,

položka klic

pokyny:

1. zadává se údaj z číselníku

2. povinné pro PatSum

nové od

4.22.03

forma_text

a

-250

?

forma léku - text

[EDOSFORM] #!,

položka nazev

pokyny:

zadává se odpovídající text k položce forma_klic

nové od

4.22.03

od 4.22.04 prodlouženo z 55 na až 250 znaků

lez_obal_leku

e

 

 ?

obal - balení léku

pokyny:

povinné pro PatSum

nové od

4.22.03 

sila_leku

a

-55

?

síla léku (včetně jednotky)

volný text

pokyny:

pro PatSum

nové od

4.22.03

velikost_baleni

a

-55

?

velikost balení

(množství v balení)

volný text

pokyny:

pro PatSum

nové od

4.22.03

dat_od

e

?

datum počátku podávání léku

formát D nebo DT

dat_do

e

?

datum ukončení podávání léku

formát D nebo DT

pokyny:

povinné pro

ind_oprav_sd = U

rozpis_v

e

-50

?

dávkování - rozpis

volný text

pokyny:

uvádí se pouze dávkování léku; rozpisy typu magistraliter se uvádějí v položce magistraliter.

 

 

 

 

dávkování formalizovaně

 

Dávkování formalizovaně nebylo v DASTA dosud realizovatelné.

Může být doplněno dle PatSum.

 

magistraliter

e

-255

?

rozpis magistraliter

volný text

pokyny:

rozpis magistraliter (z receptu); neuvádí se kód SÚKL

pozn

e

-80

?

poznámka k výdeji léku

volný text

poznámky:

viz pozn - poznámky

instrukce_pac

e

-80

?

instrukce pro uživatele (pacienta)

volný text

pokyny:

důležitá upozornění pro pacienta k užívání léku (řízení, ospalost, vedlejší účinky atd.)

nové od 4.19.01

delka_vyb

e

-3

?

délka vybavení

číslo znakově

pokyny:

Počet dnů, na které byl pacient vybaven léčivem (předáním léčiva, či receptem).

Pokud nebyl, uvede se 0.

nove od

4.25.01

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údaje o medikaci

poznámky:

za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

dat_vb

e

?

datum a čas vytvoření záznamu (zprávy)

formát DTS

nebo DT

povinné pro ind_oprav_sd = Z

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele

nové od 4.18.03

lezAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

Poznámky k možnému doplnění a rozšíření bloku lez:

Další úpravy bloku budou realizovány na základě požadavků předložených z praxe nebo plynoucí z požadavků MZ ČR.

Viz: podklady k debatě 2019 - dosud nedošlo ke společné dohodě, nerealizováno, lze na základě požadavků z praxe dořešit.

Pro „dávkování formalizovaně“ jsou připraveny číselníky epSOS  [EROUTADM] a  [ETEVENT] - do bloku lez dosud nezapojeny.

 

 

typ_med

seznam hodnot:

T = trvalá

P = přechodná

 

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu ani změnu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat!

U = ukončení platnosti medikace.

Z = změna dávkování léku

P = nově podávaný lék - zahájení platnosti medikace

B = pacient bez medikace

 

Poznámka:

Původní indikátor opravného sdělení byl následně rozšířen o další hodnoty a další funkce, původní označení zůstalo.

(S ohledem na zavedení do praxe nebylo vhodné, ani možné, zavádět indikátory dva.)

 

pokyny:

1. V případě uvedení hodnoty „U“ je povinné sdělit dat_do (datum ukončení podávání léku)

2. V případě uvedení hodnoty „Z“ je povinné sdělit dat_vb (datum a čas vytvoření záznamu)

3. V případě uvedení hodnoty „P“ je povinné sdělit dat_od (datum počátku podávání léku)

4. V případě uvedení hodnoty „B“ je typ_med = T, nebo P a do nazev_lek se vloží „bez medikace“; vše ostatní prázdné

 

 

zmena_m_kod

seznam hodnot:

ND=nevhodné dávkování

PD=nedostatečné dávkování

IL=interakce léku

J=jiné

 

 

kod_lek

pokyny:

Má-li lék kód HVLP, musí se uvést! (Neuvádí se například u léků typu magistraliter.)

 

V České republice se používala délka 5 znaků, od roku 2006 je délka 7 znaků.

Ve Slovenské republice se používá délka 6 znaků.

 

poznámky:

Využívá se jeden z číselníků uvedených v položce cis_kod_lek. Není součástí DS.

Položka může být významná také pro LIS (komentáře k interakcím mezi vyšetřením a lékem, zpracování metab. bilancí aj.).

 

 

cis_kod_lek

seznam hodnot:

DLP = léčivé přípravky - základní číselník SÚKL "DLP"

KLK = číselník SÚKL "KLK"

SCAU = číselník SÚKL - seznam léčiv hrazených ZP

SCAU_BEZ_UHRAD = číselník SÚKL - seznam léčiv nehrazených ZP

LEKY = číselník VZP ČR

NHVLP = číselník SZP ČR - číselník HVLP, PZLÚ

 

Podrobnější informace o číselnících léčiv a nehrazených ZP užívaných v praxi - informativní přehled:

 

DLP_lecive pripravky  — Základní číselník SÚKL „DLP“:

Databáze léčivých přípravků, základní číselník SÚKL.

Číselník DLP (DLP_lecive_pripravky) obsahuje registrované hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP), které mohou být elektronicky předepsány v ČR. Číselník je publikován s měsíční, výjimečně i kratší periodou a je používán (společně s příslušnými číselníky sady DLP) jako referenční zdroj údajů pro systém elektronického receptu ve formě otevřených dat. 

https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/databaze-lecivych-pripravku-dlp

  

KLK — Číselník SÚKL „KLK“:

Číselník KLK obsahuje seznam léčivých přípravků registrovaných v ČR (kromě homeopatik - jsou samostatně), léčivých přípravků, pro něž byl schválen specifický léčebný program, potravin pro zvláštní lékařské účely a pomocné číselníky. Z číselníku „KLK“ vycházejí číselník léčiv SÚKL (SCAU a SCAU_BEZ_UHRAD), které jsou jeho podmnožinou, z nich pak vycházejí číselníky VZP, SZP.

Číselník „KLK“ je v praxi používán málo, nepraktický je zejména svým velkým rozsahem a nepraktickou podrobností (např. více kódů pro jeden lék).

http://www.sukl.cz/ciselnik-klk?highlightWords=%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADk+S%C3%9AKL

  

SCAU — číselník SÚKL - seznam léčiv hrazených ZP:

Podmnožina číselníku KLK, která obsahuje jen ty léky (kódy), které mají úhradu ZP

http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

  

SCAU_BEZ_UHRAD — číselník SÚKL - seznam léčiv nehrazených ZP:

Podmnožina číselníku KLK, která obsahuje jen ty léky, které mají nulovou úhradu, ale vyskytují se na trhu.

(Problémem je, že část léků chybí - infúze, výživa, kontrastní látky,...  

http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-nehrazenych-ze-zdravotniho-pojisteni

  

LEKY — číselník VZP ČR:

Číselník LEKY uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady a dále pak i přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění s aktivním výskytem na trhu ve sledovaném období.

Číselník je vydáván v měsíčním intervalu a zahrnuje všechny změny, ke kterým došlo na základě pravomocných rozhodnutí SÚKL.

Číselník LEKY není totožný se SCAU.

http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/hromadne-vyrabene-lecive-pripravky-a-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely

  

NHVLP — číselník SZP ČR - číselník HVLP, PZLÚ:

Číselník ZP = SCAU + SCAU_BEZ_UHRAD + něco navíc z KLK (?)

Číselník nemocničních léčivých přípravků (NHVLP) SZP ČR.

S účinností od 1. ledna 2012 zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR), včetně ZP MV ČR, provádí úhradu hromadně vyráběných léčivých přípravků používaných v ústavní péči na základě číselníku NHVLP vydávaného SZP ČR.

Léčivé přípravky uvedené v číselníku jsou smluvním zdravotnickým zařízením hrazeny ze zdravotního pojištění formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků při poskytování ústavní péče do výše a za podmínek v číselníku uvedených.

Číselník NHVLP SZP ČR je možné stáhnout v *.xls a *.txt formě na následujícím odkazu: 

http://www.szpcr.cz/ciselniky.php?c=lk_saz_nemlp   

 

Upozornění:

Číselník DLP, KLK, SCAU,… - všechny obsahují stejné kódy. Liší se jen atributy a v některých případech rozsahem.

  

Poznámky:

Jeden konkrétní lék má SÚKLem přidělen jeden kód a je zaveden v číselníku KLK, většinou opakovaně, některé z jeho kódů se vyskytují v dalších číselnících a to vždy se stejným kódem.

Kódy, které jsou v jiných číselnících kromě KLK, jsou vždy i v číselníku KLK.

Mnohé kódy, které jsou v číselníku KLK, nejsou v jiných číselnících (jeden lék je veden pod více kódy dle výrobce, balení, správního řízení atd.).

Dle vyjádření některých tvůrců NIS jsou v praxi vytvářeny tzv. „místní číselníky“, v nichž se objevují účelově vybrané kódy z více číselníků.

 

pokyny:

Uvádí se jeden z číselníků, z něhož byl uváděný kód léku použit.

Od verze DS 4.18.03 je za hlavní považován DLP, s nímž se pracuje v elektronické preskripci.

Není-li uvedeno, předpokládá se použití „DLP“.

 

kod_atb

pokyny:

Pokud je podáváno antibiotikum a není znám jeho kód (není součástí číselníku antimikrobiálních látek [NCMPATML]), zadá se náhradní text - kód ”ATB”. Položka je významná pro mikrobiologická vyšetření i nálezy.

Poznámka: Pokud je uveden odkaz na číselník léků, je tento údaj nadbytečný.

 

pozn

pokyny:

Volný text, není blíže specifikováno.

 

*