*vrs - vyšetření laboratorní pro formalizované strukturované textové hodnoty

Sdělované laboratorní vyšetření pacienta pro textové formalizované strukturované hodnoty (vázané k jedné události).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazvy

e

?

nadpisy pro tvorbu nálezů

pokyny:

lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP

poznámky:

viz nazvy - poznámky

vrs_h

e

+

předávaná formalizovaná struktura

pokyny:

viz vrs:_h - pokyny

pozn

e

-255

?

poznámka textová

volný text

poznámky:

viz pozn - poznámky

vrsAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*vrs

pokyny k celému bloku:

 

Blok slouží ke sdělování strukturovaných formalizovaných výsledků. Mohou být v jednom ze čtyř základních tvarů:

·          určení prvku (klíč MTV), určení prvku (text odpovídající MTV)

·          určení prvku (klíč MTV), určení prvku (text odpovídající MTV), příznak hodnoty, hodnota

·          určení prvku (klíč MTV), určení prvku (text odpovídající MTV), určení prvku (klíč MTV), určení prvku (text odpov. MTV)

 

Příklad sdělení (vyšetření sedimentu - viz MTV = USED):

·          kryleu,                             krystaly leucinu,                                      M,                            10

·          isomoery,                        izomorfní erytrocyty                ,              

 

Příklad tisku do nálezu (jedna z variant):

·          krystaly leucinu               < 10

·          izomorfní erytrocyty

 

nazvy

poznámky:

Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován.

Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr.

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.

 

vrs_h

pokyny:

Hodnota výsledku - formalizovaný strukturovaný text.

V bloku vrs_h  jsou sdělovány příslušné klíče (vybírané z MTV) tohoto textu včetně příslušných (fakultativních) číselných nebo textových údajů. Blok vrs_h se opakuje tolikrát, kolik struktur se předává.

 

pozn

poznámky:

Textová poznámka fakultativní.

Pomocná informace nestandardně sdělovaná některými laboratořemi prostřednictvím některých LIS.

Tento text není běžně příjemcem načítán, jeho zpracování je nutné vzájemně domluvit - viz prot_kom.

Text neobsahuje žádná zásadní sdělení! Pokud IS příjemce neumí text zobrazit, tuto položku ignoruje!