*dat_xx - datum a čas formalizovaně

Zadávání datumu a času ve formalizovaném tvaru.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

Popis pro všechny dat_xx, kromě dat_du:

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

d

datum

format

a

-3

?

formát údaje

pokyny:

viz format - pokyny

poznámky:

DTS implicitní

 

 

 

Popis pro dat_du:

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

d

datum

format

a

-3

?

formát údaje

pokyny:

viz format - pokyny

poznámky:

DTS implicitní

 

typ

a

1

způsob zadání datumu a času

[LVTZDCUN] #, položka klic

viz obsah číselníku

 

[XML Schema]    [Příklad]

dat_xx - Podmínky pro validaci 

dat_du - Podmínky pro validaci 

 

Odkaz na související dokumenty:

 

evidence časů vázaných k laboratornímu zpracování vzorků

evidence časů zpracování souboru

 

 

Podmínky, pokyny, obsahy číselníků, poznámky:

 

*dat_xx

pokyny k celému bloku:

Použité datumy a časy se dělí na služební parametry zpracování (atributy) a na přenášená data (samostatné elementy).

 

V blocích „KU“ v DS 4 je používáno např.:

·          dat_poz - datum a čas vzniku požadavku

·          dat_prov_od - datum (čas) požadovaného provedení „od“

·          dat_prov_do - datum (čas) požadovaného provedení „do“

·          dat_prov - datum (čas) provedení (události)

·          dat_real_od - datum (čas) realizace „od“

·          dat_real_do - datum (čas) realizace „do“

·          dat_vydani - datum a čas vydání zakázky

·          dat_akc - datum a čas sdělení o stavu akceptace

·          dat_vypis_od - datum (čas) počátku intervalu pro výpisy zpráv

·          dat_vypis_do - datum (čas) konce intervalu pro výpisy zpráv

 

V blocích v DS 4 je používáno např.:

·          dat_stav_prac - datum a čas změny stavu pracoviště (v bloku zzs_vl)

 

 

Jako atribut bloků DS je používáno např.:

·          dat_ab - aktualizace bloku, formát DTS

·          dat_vb - vytvoření bloku, formát DTS

 

 

příklad:

<dat_du format=”DTS” typ="A" >2001-09-28T15:29:00</dat_du>

 

 

format

pokyny:

Formát údaje uvádí následující tabulka.

 

formát:             popis:                                               struktura:

D                       datum                                               YYYY-MM-DD

DT                    datum a čas                                      YYYY-MM-DDTHH:MM

DTS                  datum a čas v sekundách                  YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

MR          měsíc a rok = neúplné datum                                   YYYY-MM          

R             rok = neúplné datum                                 YYYY

 

Preferované formáty - DTS, DT a D

Formát jen pro samotný čas (bez datumu) není záměrně zaveden.

 

Je součástí volajícího datového bloku - viz zápis v DTD.

 

Ke struktuře se nepřipojují informace typu GMT/UTC !

 

 

typ

Obsah číselníku LVTZDCUN:

Způsob zadání datumu a času:

A= automatický (přesný čas)

O = objednavatelem (korektní čas) - například údaj ze žádanky

L =laboratoří (korektní čas) - například čas odběru pacienta laboratoří

I = implicitní čas (odhadnutý nebo ”tabulkový” čas)