Číselník specifikací procedur [NCLPSP]

 

KLIC16                              Jednoznačný klíč pro DS - složení: KLIC (8 zn včetně mezer vpravo) + KLICSP (bez mezer)

KLIC                   Klíč (char 8) - klíč procedury, ke které se specifikace váže /z číselníku NCLPPROC/

KLICSP               Klíč SP (char 8) - klíč procedury z množiny specifikací k proceduře uvedené /KLIC/

KODSP Kód SP (hodnota) (char 8) - zkratka

N32SP                  Název SP do sestav (char 32) - zkrácený název do sestav, textů a výsledkových listů

N55SP                  Plný název SP (char 55) - plný název (alternativně do sestav, textů a výsledkových listů)

PORADISP         Pořadí SP (char 6) - logické pořadí v seznamu specifikací (připraveno)

PLATI_ODSP

Platnost od (date)

PLATI_DOSP

Platnost do (date)

 

Při konstrukci KLIC16 se za 8 znaků KLIC (včetně mezer vpravo) připojí KLICSP (bez mezer vpravo).

Uprostřed KLIC16 se může vyskytovat až 7 znaků „mezera“ (při náhledu některé prohlížeče zobrazí jen 1x!).

 

Datově je součástí číselníku procedur - [NCLPPROC].

 

Je vytvářen z číselníku NCLPPROC pro potřeby DS - pro zjednodušení práce se specifikacemi procedur v praxi.