Číselník matic MTV [NCLPMTV]

 

KLIC16             Klíč MTV + obsahu MTV (char 16) - spojení KLIC (8zn včetně mezer)+KLICO (bez mezer)

KLIC                Klíč MTV (char 8) - klíč pro DS a IS

KOD                 Kód MTV (hodnota) (char 8) -  (fakultativní využití v IS)

N32                  Název MTV do sestav (char 32) - název matice do sestav, textů a dokumentů ”SLP”

N55                  Plný název MTV (char 55) - plný název matice do dokumentů v “SLP”

NPLNY             Plný název MTV (char 500)

NSYN               Synonymum názvu MTV (char 55)

AN32                Anglický název MTV do sestav (char 32)

AN55                Anglický plný název MTV (char 55)

PORADI           Pořadí MTV (char 6) - logické pořadí v seznamu

VAHA               Váha MTV (char 1)

PLATI_OD

Platnost od (date)

PLATI_DO

Platnost do (date)

 

KLICO              Klíč obsahu MTV (char 8) - klíč pro DS a IS - patří do matice určené klíčem KLIC

KODO              Kód obsahu MTV (hodnota) (char 8) - (fakultativní využití v IS)

N32O               Název obsahu MTV do sestav (char 32) - název do nálezových sestav a dokumentů

N55O               Plný název obsahu MTV (char 55) - plný název do nálezových sestav a dokumentů

NPLNYO          Plný název včetně popisu a komentářů k obsahu MTV (char 500)

NSYN55O         Synonymum názvu obsahu MTV (char 55) - připraveno, využívá se minimálně

AN32O             Anglický název obsahu MTV do sestav (char 32)

AN55O             Anglický plný název obsahu MTV (char 55)

PORADIO        Pořadí v obsahu MTV (char 6) - logické pořadí v seznamu

KODOL            Kód obsahu MTV - lokální (hodnota) (char 8) - zkrácený kód do nálezů

N32OL             Název obsahu MTV do sestav - lokální (char 32) - nezkrácený text do nálezů

N55OL             Plný název obsahu MTV - lokální (char 55) - plný název do nálezů a dokumentů “SLP”

AKTUAL            Aktuálnost (num 1) - 1=aktuální, 2=obsoletní, 3= neaktuální

PLATI_ODO

Platnost obsahu od (date)

PLATI_DOO

Platnost obsahu do (date)

 

Poznámka:

V maticích textových výsledků jsou uloženy formalizované texty, které slouží k zobrazování v nálezech.

V jednotlivých maticích (MTV) může být libovolný (vhodný) počet textů = obsahů MTV.

V nálezových blocích DS jsou příslušné texty sdělovány prostřednictvím klíče KLIC16, fakultativně mohou být zasílány také názvy N32O nebo N32OL (lokálně upravené). Viz datový blok vrf.

Ke každému z textů obsahu N32O i N55O může být připraven lokální text N32OL a N55OL (na počátku jsou národní i lokální texty totožné). K přípravě těchto lokálních textů slouží program ČLP nebo systém SLP; z nich lze číselník obohacený o lokální tvary vyexportovat. Přípravu lokálních textů lze řešit i jinou formou.

 

Dvojice klíčů KLIC+KLICO (=KLIC16) jsou jednoznačné, čili v rámci KLIC jsou KLICO jednoznačné.

Při konstrukci KLIC16 se za 8 znaků KLIC (včetně mezer vpravo) připojí KLICO (bez mezer vpravo).

Uprostřed KLIC16 se může vyskytovat až 7 znaků „mezera“ (při náhledu některé prohlížeče zobrazí jen 1x!).

 

KLIC se v souboru NCLPMTV opakuje tolikrát, kolik je k němu obsahů (tj. KLICO).

V rámci klíčů KLIC a KLICO se nerozlišují velká a malá písmena.

Klíče KLICO a kódy KODO jsou mnohdy totožné, ale toto není pravidlo!  

 

Poznámka:

Pro účely DS je matice MTV pro krevní skupiny k dispozici duplicitně i ve tvaru číselníku [LUKSAB0] (duplicita nutná z hlediska vazeb na PatSum).