Znakové sady pro DS 2.01.01 a výše

 

 

V datovém standardu se připouštějí tyto znakové sady:

·        IBM 852

·        ISO-8859-2

·        Windows-1250

·        UTF-8 v rozsahu znakové sady Windows-1250

 

 

Upozornění:

 

Od 1. 1. 2022 by mělo dojít v rámci komunikací mezi IS prostřednictvím DS k rozšíření o variantu UTF-8 cele, přičemž i nadále budou klinické číselníky DS (včetně NČLP) v rozsahu znakové sady Windows-1250.