Sdělování údajů o kvalitě analyzovaného materiálu

Pro obecné sdělování stavu materiálu jsou ke všem systémům k dispozici položky s konstrukcí „systém_SAMPLE_DTP“, například pro krev, plazmu a sérum to jsou:

20237 Stav materiálu (B; TYPE [-] Datový přenos)

20281 Stav materiálu (P; TYPE [-] Datový přenos)

20293 Stav materiálu (S; TYPE [-] Datový přenos)

Prostřednictvím těchto položek lze zasílat informaci o stavu materiálu svázaném s tímto systémem.

 

Pro materiály plazma a sérum jsou k dispozici speciální a pro praxi vhodnější položky pro sdělování případné hemolýzy, ikterity, či chylozity. Jsou určené především pro situace, kdy vzhledem k vlastnostem vzorku není možné vydat plnohodnotný číselný výsledek.

 

V minulosti byly pro sdělování o kvalitě materiálu plazma a sérum zavedeny položky 12434, 12435, 12423, 12424, 12437 a 12438, které jsou ale již nevhodné a proto byly zrušeny (tj. označeny jako neaktuální) a jsou nově nahrazeny vhodnějšími novými položkami s klíči 5275452773:

 

Hemolýza:

52754 Hemolytický index (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie) *

52755 Hemolytický index (S; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie) *

52772 Hemolytický index (P; hmot. konc. [mg/l] Absorpční spektrofotometrie)

52773 Hemolytický index (S; hmot. konc. [mg/l] Absorpční spektrofotometrie)

52756 Hemolýza kvalitativně (P; arb. konc. [-] Absorpční spektrofotometrie)

52757 Hemolýza kvalitativně (P; arb. konc. [-] Pozorování)

52758 Hemolýza kvalitativně (S; arb. konc. [-] Absorpční spektrofotometrie)

52759 Hemolýza kvalitativně (S; arb. konc. [-] Pozorování)

 

Ikterita:

52760 Ikterický index (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie) *

52761 Ikterický index (S; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie) *

52762 Ikterita kvalitativně (P; arb. konc. [-] Absorpční spektrofotometrie)

52763 Ikterita kvalitativně (P; arb. konc. [-] Pozorování)

52764 Ikterita kvalitativně (S; arb. konc. [-] Absorpční spektrofotometrie)

52765 Ikterita kvalitativně (S; arb. konc. [-] Pozorování)

 

Chylozita:

52766 Lipemický index (P; hmot. konc. [g/l] Absorpční spektrofotometrie) *

52767 Lipemický index (S; hmot. konc. [g/l] Absorpční spektrofotometrie) *

52768 Chylozita kvalitativně (P; arb. konc. [-] Absorpční spektrofotometrie)

52769 Chylozita kvalitativně (P; arb. konc. [-] Pozorování)

52770 Chylozita kvalitativně (S; arb. konc. [-] Absorpční spektrofotometrie)

52771 Chylozita kvalitativně (S; arb. konc. [-] Pozorování)

 

Výše uvedené položky označené symbolem * odpovídají cyklům EHK SEKK T04 - sérové indexy.

 

Položky pro sdělování stavu materiálu nelze zasílat s objednávkou, o jejich vydávání rozhoduje pouze laboratoř na základě algoritmu, který je popsán v její laboratorní dokumentaci a odpovídá používané analytické technologii i používaným reagenčním principům konkrétních výrobců. Pokud jsou připojeny ke sdělovaným objednaným vyšetřením, jsou nedílnou součástí zasílaného nálezu. Nemají proceduru s *.

 

Tabulka 1. - vztah mezi původními zrušenými a novými položkami pro sdělování stavu materiálu

Zrušenou původní položku

nahrazuje nová položka

navíc je nově k dispozici položka

s procedurou AS:

s procedurou AS:

s procedurou OBSERV:

12434

52756

52757

12435

52758

52759

12423

52762

52763

12424

52764

52765

12437

52768

52769

12438

52770

52771

 

Tabulka 2. - vztah mezi kvantitativními měřenými údaji a jejich interpretací prostřednictvím položek kvalitativních

Z měřené nově zavedené položky kvantitativní:

je odvozena nově zavedená položka kvalitativní

(hodnocení stavu):

pracuje se s příslušnou maticí MTV:

52754 nebo 52772

52756

HEMOL

52755 nebo 52773

52758

HEMOL

52760

52762

IKTER

52761

52764

IKTER

52766

52768

CHYL

52767

52770

CHYL

 

Nově zavedené položky ARBC s procedurou AS (tj. 52756, 52758, 52762, 52764, 52768, 52770) jsou určené pro situace, kdy je stav materiálu určen měřením, a na základě naměřených hodnot je realizováno hodnocení vyjádřené prostřednictvím množiny textů dle odpovídajících matic MTV (HEMOL, IKTER, CHYL - viz tabulka). Dočasně je ponechána i původní možnost kvalitativního vyjádření prostřednictvím matice MTV KVAL (0, 1, 2, 3, 4, 5), aby byla přechodně zajištěna návaznost na původní zrušené položky (12434, 12435, 12423, 12424, 12437 a 12438).

 

Nově zavedené položky ARBC s procedurou OBSERV (tj. 52757, 52759, 52763, 52765, 52769, 52771) jsou určené pro situace, kdy je stav materiálu určen pozorováním zabarvení, tj, porovnáním s příslušnými referenčními vzory. Zde se pracuje pouze s příslušnými maticemi MTV HEMOL, IKTER, či CHYL (ne KVAL).

 

 

Algoritmus pro přiřazení textového hodnocení, nebo pro kvalitativní vyjádření naměřených hodnot je věcí laboratoře a je popsán v její laboratorní dokumentaci.

Příkladem řešení může být Tabulka 3.

Následné přiřazení textů uvádí Tabulka 4.

Příklad řešení vydávání výsledků - viz Tabulka 5.

 

 

Tabulka 3. - příklad řešení vztahu mezi naměřenou hodnotou a její interpretací (kvalitativním vyjádřením dle MTV KVAL)

Přiřazení arbitrární jednotky

dle MTV KVAL

Hemolýza

 jako hemoglobin

mg/l

Hemolýza

 jako monomer

µmol/l

(přepočet)

Ikterita

jako bilirubin

µmol/l

Chylozita

jako triacylglyceroly

tukové emulze

mmol/l

0

0 – 100

0 - 6,1

0 – 25

0 – 1

2

100 - 500

6,1 - 30,6

25 – 50

1 – 2

3

500 - 1500

30,6 - 91,8

50 – 150

2 – 10

4

nad 1500

nad 91,8

nad 150

nad 10

 

Uváděné mezní hodnoty jsou pouze jako příklad, každá laboratoř si vytvoří své vlastní.

 

 

Tabulka 4. - přiřazení textů z MTV HEMOL, IKTER, či CHYL k arbitrárním jednotkám dle MTV KVAL

Přiřazené arbitrární jednoty dle

MTV KVAL

Hemolýza

 

odpovídající texty

v MTV = HEMOL

Ikterita

 

odpovídající texty

v MTV = IKTER

Chylozita

 

odpovídající texty

v MTV = CHYL

0

Bez významnější hemolýzy

Bez významnější ikterity

Bez významnější chylozity

2

Materiál slabě hemolytický

Materiál slabě ikterický

Materiál slabě chylózní

3

Materiál hemolytický

Materiál ikterický

Materiál chylózní

4

Materiál silně hemolytický

Materiál silně ikterický

Materiál silně chylózní

 

Připomenutí:

Arbitrární jednotky v MTV KVAL 0 až 5 v souladu s původními pokyny MZ ČR transformují původní tzv. křížky v číselná kvalitativní vyjádření takto: 0 = negativní, 1 = stopa, 2 = +, 3 = ++, 4 = +++, 5 = ++++.

(Tento způsob transformace je v NČLP zaveden od okamžiku jeho vzniku.)

 


 

Tabulka 5. - příklad řešení vydávání výsledků pro různé kolizní stavy materiálů (v návaznosti na Tabulku 3. a Tabulku 4.)

 

Hemolýza

Ikterita

Chylozita

2

3

4

2

3

4

2

3

4

Kalium

0

x

x

0

0

0

0

0

0

LD

x

x

x

0

0

0

0

0

0

Mg

x

x

x

0

0

0

0

0

0

Přimý bilirubin

x

x

x

0

0

0

0

0

0

AST

0

x

x

0

0

0

0

x

x

P

0

x

x

0

0

0

0

0

x

Bilirubin

0

x

x

0

0

0

0

0

0

Kyselina močová

0

x

x

0

0

x

0

x

x

CB

0

x

x

0

0

0

0

0

0

Amyláza

0

0

x

0

0

x

0

0

0

Fe

0

0

x

0

0

0

0

0

0

GGT

0

x

x

0

0

0

0

0

0

Kreatinin

0

0

0

0

x

x

0

0

0

Cholesterol

0

0

0

0

0

x

0

0

0

Triglyceridy

0

0

0

0

0

x

0

0

0

HDL

0

0

0

0

0

0

0

0

x

IgA

0

0

0

0

0

0

0

0

x

Albumin

0

0

0

0

0

0

0

0

x

ALT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Glukóza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IgG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IgM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Urea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Na

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0 – číselný výsledek metody se vydá

x – číselný výsledek metody se nevydá, použije se náhradní textový výsledek

 

 

Aktualizováno 25. 3. 2022