*uniz - obsah bloku urgentní informace - náhrady, implantáty, zařízení

Urgentní informace o pacientovi - náhrady, implantáty, zařízení.

 

{distribuováno od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

-2

1

typ sdělované informace

U, N, SF, SN

viz seznam hodnot

pokyny:

viz typ - pokyny

poznámky:

viz typ - poznámky

u_niz

e

-255

?/

náhrady, implantáty, zařízení

- volným textem

volný text

pokyny:

viz typ - pokyny

Buď vyplněno u_niz, nebo unizf.

 

unizf

e

 

/?

náhrady, implantáty, zařízení

- formalizovaně

datový blok

pokyny:

viz typ - pokyny

Buď vyplněno u_niz, nebo unizf.

 

duvod_text

e

 

?

důvod použití - text

volný text

pokyny:

Klinický důvod zavedení či odstranění zdravotnického prostředku vyjádřený textem (popisem zdravotního problému).

nové od

4.25.01

duvod_kod

e

-10

*

důvod použití - kód

kód MKN-10,

Orphacode aj.

pokyny:

Datový blok mknorpha.

Klinický důvod zavedení či odstranění zdravotnického prostředku vyjádřený kódem zdravotního problému.

nové od

4.25.01

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údaje ”náhrady, implantáty, zařízení”

pokyny:

viz autor - pokyny

 

dat_du

e

?

datum vzniku této události

(zavedení či instalace náhrady, implantátu, nebo zařízení)

formát DT,  D, či MR, R

pokyny:

Údaj by měl být uveden vždy a co nejpřesněji.

 

dat_up

e

 

?

datum ukončení platnosti této události

(vyjmutí či ukončení náhrady, implantátu, nebo zařízení)

formát DT,  D, či MR, R

 

nové od

4.25.01

dat_ak

e

?

datum a čas aktualizace na elektronické kartě

formát DTS

nevyužívá se,

projekt nebyl realizován

zrušeno

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace bloku náhrady, implantáty, zařízení

formát DTS

pokyny:

je-li ind_oprav_sd = E, nebo S

zadává se dat_ab totožné, jako u opravovaného či stornovávaného sdělení

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele

nové od 4.18.03

ind_oprav_sd

a

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

 

unizAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

Datový blok je součástí projektů PatSum i PropZpráva.

 

 

*uniz

pokyny:

Každá náhrada, implantát nebo zařízení je uváděno v samostatném záznamu - blok uniz se opakuje.

 

poznámka k celému bloku:

Informace sdělované v tomto bloku jsou nezávislé na blocích an a dg (nesmí být v rozporu).

 

Poznámka:

Konstrukce bloku je záměrně volena podobně, jako u původních bloků ua a urf.

 

typ

seznam hodnot:

U = neznámá informace (anamnéza není známa, informace nedostupná - tj. mohou i nemusí být přítomné implantáty či náhrady)

N = nejsou známé žádné pacientovi implantáty, náhrady či zařízení

SF = formalizované sdělení - je blíže specifikováno v bloku unizf (formalizovaně, samostatně)

SN = neformalizované sdělení - je blíže specifikováno v elementu u_niz (neformalizovaně, samostatně)

 

pokyny:

Pokud je typ = U, nebo N, nebude přítomen blok unizf, ani element u_niz.

Pokud je typ = SF, ignoruje se případné sdělení v u_niz, pokud je typ = SN, ignoruje se případné sdělení v bloku unizf.

 

poznámky:

Pro sdělení rizikových faktorů pro potřebu projektu Patient Summary je použitelná pouze varianta SF (případně U a N).

Pokud je typ = U, nebo N bude blok uniz volán pouze 1x.

Pokud je typ = SF, nebo SN, může být blok uniz volán opakovaně pro jednotlivé sdělované náhrady, implantáty či zařízení, přičemž je možné sdělit nejprve formalizovaně (SF) a pak doplnit i neformalizovaně (SN), není-li dosud možné sdělovat vše formalizovaně.

 

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

 

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)