*unizf - obsah bloku urgentní informace - náhrady, implantáty, zařízení - formalizovaně

Urgentní informace o pacientovi - náhrady, implantáty, zařízení sdělované formalizovaně.

 

{distribuováno od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

niz_klic

a

-10

1

náhrada, implantát,

zařízení - klíč

[ENAHRADY] #!, položka klic

pokyny:

viz niz_klic - pokyny

niz_text

a

-50

?

náhrada, implantát,

zařízení - text

[ENAHRADY] #!, položka nazev

pokyny:

název z číselníku odpovídající sdělovanému "niz_klic"

 

niz_ident

a

-50

?

identifikátor prostředku

volný text

pokyny:

Normalizovaný identifikátor, např. UDI, dle nařízení EU 2017/745.

nové od

4.25.01

info_text

a

-255

?

doplňující informace a poznámky

volný text

 

unizfAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny a další informace:

 

unizf

pokyny k celému bloku:

Blok je volán z uniz a slouží k vložení formalizované informace k jedné položce - implantátu, náhradě, zařízení.

Vychází z požadavků projektů Patient Summary i PropZprávy.

Údaje o autorovi, datumu zavedení, odstranění a další jsou v nadřazeném bloku uniz.

 

 

niz_klic

pokyny:

Zadává se „klic“ - klíč DASTA, ne klíč Concept Code dle epSOS!

Viz popis struktury číselníku.