*chv - chirurgické a jiné významné výkony

Chirurgické a jiné významné výkony u pacienta.

 

{distribuováno od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

1

1

typ informace

U, N, A

viz seznam hodnot

 

 

chvps_klic

a

-10 

?

chirurgický či jiný významný výkon dle PS - klíč

[EPROC] #!, položka klic

pokyny:

viz 01

 

chvps_text

a

-100

?

chirurgický či jiný významný výkon dle PS - text

[EPROC] #!, položka nazev

pokyny:

název z číselníku odpovídající "chvps_klic"

 

alv_text

e

 

?

anatomická lokalizace výkonu - text

volný text

 

nové od

4.25.01

alv_form

 

e

 

?

anatomická lokalizace výkonu - formalizovaně

 

pokyny:

Datový blok text.

Řízená terminologie dle SNOMED CT.

nové od

4.25.01

info_text

a

-255

?

doplňující informace a poznámky k výkonu

volný text

pokyny:

1. viz 01

2. tato informace je v současné době nepřenositelná do struktur Patient Summary

 

duvod_text

e

 

?

důvod provedení výkonu - text

volný text

pokyny:

Proč byl výkon prováděn, příčina.

nové od

4.25.01

duvod_kod

 

e

 

*

důvod provedení výkonu - kód

 

pokyny:

Datový blok mknorpha.

nové od

4.25.01

vysledek

e

1

?

výsledek výkonu

seznam hodnot:

U=Úspěšný

N=Neúspěšný

C=Částečně úspěšný

pokyny:

Interní číselník: U, N, C.

Mapování na SNOMED CT:

385669000| Úspěšný

385671000| Neúspěšný

385670004| Částečně úspěšný

nové od

4.25.01

komplikace

e

 

*

komplikace výkonu

 

pokyny:

Datový blok mknorpha.

nové od

4.25.01

zdrav_prost

e

 

*

zdravotnický prostředek

volný text

pokyny:

Zdravotnický prostředek, který byl implantován, odstraněn, nebo s kterým bylo manipulováno.

nové od

4.25.01

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údaje

pokyny:

viz autor - pokyny

 

dat_vyk

e

?

datum výkonu

formát

DT, D, MR, R

dle možností

pokyny:

kdy byl výkon proveden

(nelze-li sdělit přesně, zadává se údaj přibližný)

 

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace údaje

formát DTS

pokyny:

je-li ind_oprav_sd = E, nebo S

zadává se dat_ab totožné,

jako u opravovaného či stornovávaného sdělení

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele

nové od 4.18.03

ind_oprav_sd

a

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

 

chvAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

Datový blok je součástí projektů PatSum a PropZpráva.

 

*chv

pokyny k celému bloku:

Každý údaj je uváděn v samostatném záznamu - blok se opakuje.

 

typ

seznam hodnot:

U = neznámá informace (anamnéza není známa, informace nedostupná - tj. mohou i nemusí být chirurgické výkony)

N = nebyly dosud žádné chirurgické či jiné výkony

A = sdělovaný chirurgický či jiný výkon

 

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)

 

01 - pokyny a poznámky společné pro chvps_klic, chvuzis_klic, info_text:

Informace o chirurgických a jiných významných výkonech pacienta vztažené k uvedenému času výkonu dat_vyk.

Informace může být duplicitně sdělována též v bloku dg, údaje nesmí být v rozporu.

Zadává se z číselníku EPROC. V rámci Patient Summary povinné.