*pracoviste - informace o žádajícím nebo provádějícím respektive akceptujícím pracovišti

Žádající nebo provádějící respektive akceptující pracoviště. Pouze pro DS4.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazev

e

-255

1

název pracoviště

 

volný text

pokyny:

textový řetězec, v němž je:

název poskytovatele, klinika, pracoviště, stanice, oddělení…

(předává se i v rámci PatSum)

4.17.01

doplněny

pokyny

kod_lok

a

-15

?

kód pracoviště lokální

volný text

pokyny:

zadává se údaj dle domluvy komunikujících stran

ico

a

8

?

IČO

identifikace právního subjektu pracoviště

řetězec číslic

nové od

DS 4.08.05

icz

a

8

?

IČZ

identifikační číslo zdravotnického zařízení

řetězec číslic

pokyny:

viz 01

nepovinné od

4.22.04

icp

a

8

1

IČP

identifikační číslo pracoviště

řetězec číslic

pokyny:

viz 01

povinné od 4.15.01

odb

a

3

1

odbornost pracoviště

řetězec číslic

pokyny:

viz 01

povinné od 4.15.01

nesmluv_p

a

1

?

nesmluvní poskytovatel

N, nebo A

pokyny:

N = nejedná se o nesmluvního poskytovatele, musí být icp a odb vyplněno reálnými daty!

 

A = jedná se o nesmluvního poskytovatele, do icp a  odb se vloží výplňové znaky (00..).

 

Pokud není atribut nesmluv_p uveden, považuje se za „N“.

nové od

4.22.04

ns

a

-8

?

nákladové středisko

kód

(znaky i čísla)

pokyny:

1. variabilní symbol

oddel

a

-5

?

oddělení

kód (písmena a číslice)

pokyny:

viz 01

nové od

DS 4.08.01

pcz

a

3

?

pořadové číslo zařízení

řetězec číslic

pokyny:

viz 01

nové od

4.22.04

pozn

e

-255

?

další údaje, poznámky aj.

volný text

 

a

e

?

adresa pracoviště

pokyny:

adresa včetně spojení aj.

typ adresy = „A“

pracovisteAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*pracoviste

poznámky k celému bloku:

Blok slouží jen pro DS4 v rámci obálky pro práci s pacientem „IP“ (je volán z bloků typu klinická událost ( ku_o, ku_z, ku_a ) a v obálce „IDO“ (bloky pro ZZS).

 

Pracoviště je uváděno také v blocích pm, is, a.

 

 

01 - pokyny společné pro icz, icp, odb, pcz, oddel:

Položky určené pouze pro ČR.

 

Poznámky k identifikačním údajům:

·          IČZ (8) - identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb (zdravotnické zařízení má IČZ většinou jediné, ale může jich mít i více, pokud má ve smlouvě s pojišťovnou zvláštní způsoby úhrady, které je nutné vést ve zvláštních dávkách)

·          IČP (8) - identifikační číslo pracoviště (nebo lékaře); v rámci IČZ může existovat více různých IČP (IČP má prvních 5 znaků shodných s IČZ)

·          ODB (3) - odbornost (odbornost je sdělována pouze prostřednictvím tohoto bloku)

·          PČZ - pořadové číslo zařízení (přiděluje a vyžaduje ÚZIS)

Z hlediska zdravotních pojišťoven je pro objednávku nutné uvedení IČP a ODB, IČZ je zadáváno podle potřeby. 

 

Poznámka k „oddel“:

Číslo oddělení je pětimístný údaj. První 2 místa tvoří druh oddělení (číselník ÚZIS - ODDEL), třetí místo je pořadovým číslem oddělení v rámci ZZ (A-Z nelůžková,0-9 lůžková) a poslední dvě místa jsou druhem pracoviště (číselník ÚZIS - PRACOV).

Údaj vyžaduje ÚZIS ČR.

 

Zadávání ostatních údajů je věcí komunikujících IS (předávaných dat).