*ku_z_patsumsest - dokument Patient Summary

Zaslání dokumentu „souhrn o pacientovi“ (HL7 CDA).

 

{distribuováno od verze 4.17.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

ktext

e

1

dokument souhrn o pacientovi

 

pokyny:

Sestava Patient Summary

(HL7 CDA) zasílaná prostřednictvím DASTA (DS4) jako XML.

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*ku_z_patsumsest 

Poznámka k celému bloku:

Řešeno samostatným datovým blokem (ne prostřednictvím bloku text), neboť jsou předpokládané další budoucí specifikace.

 

Poznámka:

HL7 CDA dokument Patient Summary může být zasílán mimo DASTA, nebo prostřednictvím DASTA (DS4.17.01 a výše).

Bude-li v IS odesílatele považován za klinickou událost v souladu s pravidly DASTA a bude mít přidělené patřičné ID klinické události, může být takový dokument sdělován prostřednictvím soupisu, výpisu i zasílán prostřednictvím ku_z.

 

 

ktext

pokyny:

Pro přenos dokumentu obsahujícího souhrn o pacientovi Patient Summary (HL7 CDA).