*jazyk_dok - jazyk, v němž je dokument vypracován

Jazyk, v němž je vypracována objednávka či zpráva zaslaná ze zahraničí, nebo odcházející do zahraničí.

{distribuováno od verze 4.17.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

jazyk_orig

e

-5

?

jazyk dokumentu

 

(v tomto jazyce je dokument zasílán, nebo byl přijat)

[EJAZYK] #!, položka klic

 

pokyny:

jazyk (kódem), v němž je vypracován (originál) dokumentu;

implicitně = čeština = cs-CZ

 

vznik

e

-5

?

původ jazyka předávaného dokumentu

ORIG

TRMAP

TRAUT

TRMAN

viz seznam hodnot:

pokyny:

uvádí se, zda je jazyk původní (originální), nebo se jedná o překlad a jaký

pouze návrh pro další rozvoj

 

prekladac

e

-64

?

specifikace překladače

 

pokyny:

určení překladače, kterým byl překlad realizován

pouze návrh pro další rozvoj

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*jazyk_dok

Pokyny k celému bloku:

 Uvádí se jazyk, v němž je dokument vypracován.

 

Poznámky:

V současné době se bude týkat zejména klinických událostí PATSUM, které mohou přicházet ze zahraničí.

V budoucnosti budou takto zasílané a přijímané i další typy dokumentů = klinických událostí.

 

 

Poznámka k dalšímu rozvoji:

Je zvažována možnost překladů (mapování), předloženo k diskuzi a případné budoucí realizaci - viz barevně odlišený text.

 

vznik

seznam hodnot:

ORIG = původní jazyk, v němž byl dokument vytvořen

TRMAP = dokument byl částečně převeden - přeloženy jsou pouze formalizované položky

TRAUT = dokument byl přeložen automatickým překladačem - přeloženo je vše

TRMAN = dokument byl přeložen překladatelem - přeloženo je vše

 

Bude-li takto rozšířeno, bude uváděn jazyk originálu a jazyk, do něhož byl překlad realizován.

 

 

prekladac

Prvních 8 znaků tvoří kód firmy, která vytvořila překladač (viz [TAB_KF]), další znaky upřesňují jméno produktu a jeho verzi (konstrukce dle pravidel firmy specifikované v prvních osmi znacích).