*iid - instance identifikátor

Instance identifikátor - identifikátor instance objektu, např. dílčího sdělení ze systému odesílatele.

 

{distribuováno od verze 4.18.03}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

root

a

-64

?

IID - root

 

pokyny:

OID, nebo UUID 

ext

a

-64

?

IID - ext

 

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*iid

Pokyny k celému bloku

Unikátní identifikátor datové položky, např. dílčího sdělení z IS odesílatele, je vkládán do datových bloků DS4 majících vztah k projektu Patient Summary. Identifikátor umožňuje jednoznačnou identifikaci datové položky v rámci českého zdravotnictví i v informačním systému odesilatele.

 

Root je OID, nebo UUID. Pokud je v položce ext uvedena hodnota, pak položka root jednoznačně vymezuje rozsah (namespace) pro položku ext. Pokud je atribut ext prázdný, pak atribut root musí jednoznačně identifikovat daný datový element. Kombinace root a ext tedy vytváří jednoznačný a globálně unikátní identifikátor.

 

OID je definován regulárním výrazem "[0-2](\.(0|[1-9][0-9]*))*"

UUID je definován regulárním výrazem "[0-9a-zA-Z]{8}-[0-9a-zA-Z]{4}-[0-9a-zA-Z]{4}-[0-9a-zA-Z]{4}-[0-9a-zA-Z]{12}"

 

Příklad:

Root obsahuje identifikátor poskytovatele (pro Thomayerovu nemocnici je IČZ = 04005000, u jmenného prostoru využijeme IČZ bez úvodních nul, tedy 4005000) a jmenný podprostor pro klinické položky (.4).

Tedy root = 1.2.203.24341.1.10.4005000.4

 

 

Ext obsahuje např. interní identifikátor datové položky v informačním systému (UUID) nebo pořadové číslo položky v rámci klinického záznamu (klinické události IDKU).

 

Tedy ext = 692384A6-8664-420E-916F-EEA8CD594E77

resp. ext =  IDKU.lab.vysl.1

 

 

OID strom pro elektronické zdravotnictví:

 

 

OID

Entita

Popis

1.3.154

ICO

Identifiční číslo osoby (IČO)

2.16.840.1.113883.2.40.1

rodcis

Rodné číslo

1.2.203.24341

MZCR

Přiděleno UNMZ

1.2.203.24341.1

subj-Id

typy subjektů

1.2.203.24341.11

eHealth

Business objekty elektronického zdravotnictví

 

 

Výše uvedené OID jsou registrovány v OID repository (http://www.oid-info.com)

 

 

Pro jednotlivé subjekty pak slouží následující podstrom:

 

OID

Entita

Popis

1.2.203.24341.1

subj-Id

Subjekty

1.2.203.24341.1.10

icz

Zdravotnická zařízení

1.2.203.24341.1.10.icz.1

pac

Klient zdravotních služeb poskytovatele (v rámci zdravotnického zařízení)

1.2.203.24341.1.10.icz.2

user

Pracovník organizace (v rámci zdravotnického zařízení)

1.2.203.24341.1.10.icz.3

is

Informační systém (v rámci zdravotnického zařízení)

1.2.203.24341.1.10.icz.4

clindoc

zdravotnický dokument (v rámci zdravotnického zařízení)

1.2.203.24341.1.20

national-Id

Národní identifikátor subjektu

1.2.203.24341.1.20.1

nckzs

Národní číslo klienta zdravotních služeb

1.2.203.24341.1.20.2

cpoj

Číslo pojištěnce zdravotního pojištění v ČR

1.2.203.24341.1.20.3

cpoj-f

Identifikátor pacienta v zemi původu (mimo ČR)

1.2.203.24341.1.20.10

nrzp

Národní registr zdravotnických pracovníků

1.2.203.24341.1.20.11

clk

Registr lékařů ČLK

 

Takže identitní prostor zařízení s IČZ 1234 bude:

 

1.2.203.24341.1.10.1234                                                                                                                                                                                                 

 

Pro lokální identifikaci různých druhů subjektů a objektů v tomto identitním prostoru slouží následující podstromy:

                                                                                                                       

.1 - Klient zdravotních služeb poskytovatele (v rámci zdravotnického zařízení)

.2 - Pracovník organizace (v rámci zdravotnického zařízení)

.3 - Informační systém (v rámci zdravotnického zařízení)

.4 - Zdravotnický dokument/záznam (v rámci zdravotnického zařízení)