Datový model pro strukturovaný záznam medikace - k debatě

 

Evropský Pacientský souhrn k záznamu informací o lécích používá následující logickou informační strukturu:

Položka

Počet

Popis

Kódový systém

Instrukce

0..1

Instrukce pro pacienta

Text

Stav

1..1

Stav záznamu (aktivní = aktuálně platná medikace, ukončený = předchozí medikace)

aktivní, ukončený

Datum od

1..1

Datum počátku medikace

 

Datum do

1..1

Datum ukončení medikace

 

Dávkování

1..*

Popis dávkování volným textem

 

S_Dávkování

0..*

Strukturovaná informace o dávkování.

 

Způsob podání

0..1

Cesta podání léčivého přípravku

EROUTADM

DLP-CESTY*

Podané množství min

0..1

Minimální podané množství

 

Podané množství max

0..1

Maximální podané množství

 

Obchodní název léku

1..1

Název léčiva

 

Kód SÚKL

1..1

Národní kód léku

DLP

Síla

0..1

Síla léku volným textem

 

Forma

1..1

Forma léčiva

EDOSFORM

DLP-FORMY*

S_Balení

0..*

Strukturovaná informace o balení léku

 

ATC

0..1

ATC skupina přípravku

EACTING

DLP-ATC*

S_Složka

0..*

Strukturované informace o složení léku

 

 

 

S_Balení – informační struktura umožňující popis balení léku, pro každou složku balení se struktura opakuje:

Položka

Počet

Popis

Kódový systém

Balení - název

0..1

Název balení volným textem (blok balení se opakuje)

 

Balení – forma

1..1

Forma v balení

EDOSFORM

 

Balení – množství

1..1

Množství v balení

UCUM

Balení - jednotka

1..1

Jednotka množství v balení

UCUM

 

 

S_Složka – pro každou složku léku lze informaci uložit v následující struktuře:

Položka

Počet

Popis

Kódový systém

Množství

0..*

Množství složky se vyjadřuje podílem aktivní látky v jednotce léčivého prostředku

 

Množství – čitatel

1..1

Množství a jednotka čitatele (20 mg)

UCUM

Množství – jmenovatel

1..1

Množství a jednotka jmenovatele (1 tbl)

 

 

 

S_Dávkování - Strukturované dávkování se v Evropském Patient Summary zapisuje pomocí následující informační struktury, umožňující kódované ukládání informace o dávkování ve všech myslitelných variantách (v ostatních případech je možné zapsat dávkování jen volným textem).

Položka

Počet

Popis

Kódový systém

Čas podání

0..*

Informace o přesném čase podání

 

Počet podání

0..1

Počet podání

 

Max počet podání

0..1

Maximální počet podání

 

Trvání

0..1

Délka trvání podávání

 

Max trvání

0..1

Maximální délka trvání podávání

 

Jednotka trvání

0..1

Jednotka délky podávání (s,min,h,d,wk,mo,…)

UCUM

Frekvence

0..1

Počet opakování za jednotku

 

Max frekvence

0..1

Maximální počet opakování za jednotku

 

Perioda opakování

0..1

Délka periody opakování

 

Max perioda opakování

0..1

Max délka periody opakování

 

Jednotka periody opakování

0..1

Jednotka periody opakování (s,min,h,d,wk,mo,…)

UCUM

Den v týdnu

0..*

Den v týdnu (Po, Út, ..., Ne)

 

Čas

0..*

Čas podání (hh:mm)

 

Kdy

0..*

Kódovaný údaj o čase podání (před jídlem, po jídle atp.)

ETEVENT

Offset

0..1

Posun v minutách (před či po) od dané události

 

Limit

0..1

Časové nebo frekvenční omezení období podávání přípravku

 

 


 

Příklady strukturovaného zápisu dávkování léku:

 

Popis

Trvání

Jednotka trvání

Frekvence

Max frekvence

Perioda opakování

Max perioda opakování

Jednotka periody opakování

Den v týdnu

Čas

Kdy

Offset

Počet podání

Limit

Po 8 hodinách (jednou za 8 hodin)

1

8

 

h

 

Po 7 dnech (jednou za 7 dní)

1

7

 

d

 

Třikrát denně

3

1

 

d

 

3-4krát denně

3

4

1

 

d

 

Každých 4-6 hodin

1

4

6

h

 

Jednou za 21 dní po dobu 1 hodiny

1

hr

1

21

 

d

 

Třikrát týdně po dobu 30 minut

0.5

hr

3

1

 

wk

 

Se snídaní

 

CM

 

Po dobu 5 minut, 10 minut před jídlem

5

min

 

AC

10

 

1 tableta 3krát denně, 30 minut před jídlem

3

1

 

d

AC

30

 

2krát denně, 30 minut před jídlem, po následujících 10 dní

2

1

 

d

AC

30

10 d

3krát, po dobu 14 dní

3

1

 

d

14 d

2krát denně, od 1.7.2015 ve 13:00

2

1

 

d

Period.start = 2015-07-01T13:00:00

Pondělí, středa, pátek ráno

1

1

 

d

mon | wed | fri

MORN

 

Každý den v 10:00

1

1

 

d

10:00

 

Kdykoliv, pouze jednou

 

1

 

Každý druhý den ráno, maximálně 20krát

1

2

 

d

MORN

20