MTV

závažnost

položka „váha“

pořadí v maticích MTV 1 až 4

X

2

990

SP

2

903

BP

2

906

UA

2

910

CSF

2

920

BIOP

2

930

CALC

2

940

HEMOL

4

950

IKTER

4

953

CHYL

4

954

 

 

 

KVAL

4

100

 

 

 

K0

2

980

K1

2

981

K2

2

982

K3

2

983

K4

2

984

K5

2

985

K6

2

986

 

 

 

ODBER

3

200

POLODB

4

210

PODLEK

4

220

DIALP

4

230

DIETA

4

260

 

 

 

ELFO                   

2

300

USED                   

2

310

AMYL1L2

3

320

FTABS

3

330

FTSEKREL      

3

340

FTFRAG

3

400

FTAGREGT

3

405

FTTEG

3

410

FTOSMREZ     

3

420

ERCTYP

3

500

ERCT

3

510

ERCP

3

520

LKCP

3

530

LKCS

3

540

LKCRZ

3

550

PLTP

3

560

PLTS

3

570

BV

3

590

KSAB0

5

600

KOMPAT

4

610

RH

5

620

ERAG

5

630

ERAB

5

640

ATML

0

již neaktuální, nyní

řešeno samostatným číselníkem

SEZ

5

750

TANNMM

3

800

TANNPUB

3

810

CYTCERV

4

820

GTYP01

4

830

GTYPCOV

4

840

GTYPCOMD

0

již neaktuální, zrušeno

 

 

Závažnost - „váha“:

0 - nepodstatné, v současné době se nevyužívá

1 - vhodné

2 - doporučené (významné pro LIS)

3 - významné

4 - zásadního významu, vyžadované

5 - zásadního významu, striktně vyžadované

 

Pořadí v maticích MTV 1 až 4:

V tomto pořadí je zobrazováno v MTV1 až MTV4 (zleva doprava).

Takže to důležité je vždy vlevo.

 

Pořadí dle logiky je ponecháno stejné.

 

Upozornění:

V rámci matic MTV i jejich jednotlivých prvků se pracuje s časovou platností od - do, u jednotlivých prvků matic („obsahů“) se pracuje i s indikátorem aktuálnosti (aktuální, obsoletní, neaktuální). S touto aktuálností a platností musí umět pracovat každý IS, pracující s položkami NČLP. Neplatné MTV a neaktuální či neplatné prvky matic MTV lze využívat pouze při práci s archivními daty, nesmí být zasílané s novými výsledky odesílanými z LIS.

 

 

stav k 1. 10. 2022