K antigennímu průkazu přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutné uvádět ID, výrobce setu a název setu. V rámci EU se nyní pracuje se seznamem (číselníkem) JRC, který je k dispozici na adrese:

https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices?target_type=6

 

Číselník je platný v rámci EU a měl by být průběžně aktualizován.

Tyto údaje využívá především ÚZIS, jsou též uváděné na oficiálních potvrzeních o negativním vyšetření.

 

Do atributů datového bloku ku_z_lab se uvádí:

id_jrc - zadává se údaj ze sloupce „ID“

vyrobce_text - se zadává údaj ze sloupce „Manufacturer“

set_text - se zadává údaj ze sloupce „Commercial name“

 

K 1. 7. 2021 se toto povinně týká antigenních testů s klíči NČLP:

50371, 19931, 50372, 19933, 50778, 50697, 50779, 50374, 51341, 51342, (51337)

 

Poznámka:

Původní číselníky ASFIRMA a ASSET jsou nyní obsoletní, nejsou aktualizované.

V čase budoucím by měly být v rámci EU k dispozici číselníky firem dodávajících sety obecně, pak bude realizována úprava.