*ku_z_propz_hosp - propouštěcí zpráva - údaje o hospitalizaci

Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.3 - kontakt se zdravotními službami (povinné)

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_kontaktu

e

-3

1

typ kontaktu (hospitalizace)

A.2.3.1

seznam hodnot:

IMP=standardní hospitalizace

SS=jednodenní hospitalizace

Interní číselník: IMP, SS.

 

(povinné)

 

hospital_text

e

-255

?

poznámka k hospitalizaci

A.2.3.2

volný text

 

 

(volitelné)

 

 

 

 

 

příjem

A.2.3.3

 

 

 

urg_prij

e

1

?

urgentnost přijetí

A.2.3.3.1

[PrijetiPacientaKHospitalizaci] #!, položka kod

Neodkladný, plánovaný, nebo jiný příjem.

Viz číselník ÚZIS:

PrijetiPacientaKHospitalizaci

(požadované)

 

dat_prij

e

 

1

datum a čas přijetí

A.2.3.3.2

formát DT

Datový blok dat_xx.

(povinné)

 

prij_pracovnik

e

 

?

přijímající lékař

A.2.3.3.3 + A.2.3.3.4

 

Datový blok pracovnik, obsahující minimálně:

ID, jméno, příjmení

(požadované)

 

zdroj_prij

e

1

?

zdroj - doporučení k přijetí

A.2.3.3.5

[DoporuceniHospitalizace] #!, položka kod

Odkud pacient do zařízení přišel, resp. kdo jej k hospitalizaci doporučil.

Viz číselník ÚZIS:

DoporuceniHospitalizace

(požadované)

dop_pracovnik

e

 

?

doporučující lékař

A.2.3.3.6 + A.2.3.3.7

 

Datový blok pracovnik, obsahující minimálně:

ID, jméno, příjmení

(požadované)

 

dop_pracoviste

e

 

?

doporučující zařízení

A.2.3.3.8

 

Datový blok pracoviste,

obsahující minimálně:

ID, název, kontakty

(požadované)

 

 

 

 

 

důvod přijetí

A.2.3.4

 

 

 

duv_prij_kod

 

 

 

e

-10

*

důvod přijetí - kód

A.2.3.4.1

kód dle

MKN-10, O,

nebo

Orphacode

Datový blok mknorpha.

Důvod přijetí kódem problému.

Lze uvést i jen volným textem v položce duv_prij_text.

(požadované)

 

duv_prij_text

e

 

?

důvod přijetí - text

A.2.3.4.1

volný text

Přednostně se uvádí kódem v položce duv_prij_kod.

(požadované)

 

duv_prij_kom

e

?

důvod přijetí - komentář

A.2.3.4.2

volný text

Komentář k důvodu přijetí.

(volitelné)

 

po_prij_kod

e

 

?

právní okolnosti přijetí - kód

A.2.3.4.1

číselník

Viz číselník ÚZIS:

PravniOkolnostiHospitalizace

Viz informace pod tabulkou.

(požadované)

číselník bude vytvořen

a doplněn

po_prij_text

e

?

právní okolnosti přijetí - text

A.2.3.4.1

volný text

Přednostně se uvádí kódem v položce po_prij_kod.

(požadované)

 

 

 

 

 

propuštění

A.2.3.5

 

 

 

dat_prop

e

 

1

datum a čas propuštění

A.2.3.5.1

formát DT

Datový blok dat_xx.

 

(povinné)

 

cil_prop

e

-255

?

cíl propuštění

A.2.3.5.2

volný text

Prostý volný text.

Zadává se výběrem ze seznamu.

Klasifikace místa, kam byl pacient propuštěn, nebo přeložen.

(požadované)

prop_pracoviste

 

e

 

?

propuštěn kam

A.2.3.5.3

 

Datový blok pracoviste, obsahující minimálně:

ID, název, adresy

(požadované)

 

 

 

 

 

pobyt na oddělení

A.2.3.6

 

 

 

ku_z_propz_h_p

 

e

 

+

pobyt na oddělení

A.2.3.6

 

Pobyty na jednotlivých odděleních během hospitalizace. Výčet všech.

(požadované)

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

 

Informace k číselníku k položce po_prij_kod (číselník PravniOkolnostiHospitalizace bude vytvořen jako číselník ÚZIS a začleněn do datového bloku DASTA):

Při hlášení do národního registru hospitalizovaných se používá číselník DuvodPrijetiKHospitalizaci.

Kód

Název

1

ochranná léčba

2

sociální důvod

3

diagnostický

4

léčebný

5

jiný

7

jednodenní péče

 

Z výčtu hodnot číselníku je patrné, že potřebám vyjádření právních okolností přijetí odpovídá pouze „ochranná léčba“ a číselník je pro potřebu PZ v této podobě nevhodný. Právní okolnosti přijetí pacienta k hospitalizaci musí odpovídat platnému právnímu rámci, který bývá odlišný v různých zemích. Nelze proto použít existující evropské modely (resp. lze se pouze inspirovat přístupem různých zemí). Proto navrhujeme zavedení nového národního klasifikačního systému, vycházejícího z platného znění zákona o zdravotních službách, a to včetně jeho možného mapování na mezinárodní terminologii SNOMED CT.

V číselníku PravniOkolnostiHospitalizace se bude pracovat s položkami Kód a Název a mapováním na SNOMED CT.

 

Kód

Název

Popis

Mapování na SNOMED CT

3435

Se souhlasem pacienta či jeho zákonného zástupce

Hospitalizace se souhlasem pacienta dle §34 nebo §35

-

38-1a1

Ochranná léčba rozhodnutím soudu

Ochranná léčba dle §38 písm. 1a) odst. 1.

70755000 | Hospital admission, by legal authority (commitment) (procedure)

38-1a2

Nařízená izolace

Nařízená izolace dle §38 písm. 1a) odst. 2

1505002 | Hospital admission for isolation (procedure)

38-1a3

Nařízené vyšetření

Nařízené vyšetření dle §38 písm. 1a) odst. 3

70755000 | Hospital admission, by legal authority (commitment) (procedure)

38-1b

Závažné ohrožení sebe či okolí z důvodu duševního stavu nebo vlivu návykové látky

Hospitalizace dle §38 písm. 1b)

18038006 | Protection of surroundings from individual (procedure) |

38-1c

Neodkladná péče bez možnosti získání souhlasu

Zdravotní stav vyžaduje neodkladnou péči dle §38 písm. 1c)

183452005 | Emergency hospital admission (procedure) |

38-2

Podezření na týrání či zanedbání péče

Nezletilý pacient bez souhlasu zákonného zástupce dle §38 písm. 2

386497007 | Child abuse prevention (procedure) |