*ku_z_propz_anam - propouštěcí zpráva - anamnéza

Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.6 - anamnéza (volitelné)

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

info / změny

 

 

 

 

osobní anamnéza

 

 

 

anam_prob

e

 

*

zdravotní problémy

A.2.6.1.1

 

každý problém samostatně,

volá se opakovaně

(požadované)

 

anam_zpi

e

 

*

zdravotní pomůcky a implantáty

A.2.6.1.2

 

každý prostředek samostatně,

volá se opakovaně

(požadované)

mapování na datový blok: uniz

anam_vyk

e

 

*

významné výkony

A.2.6.1.3

 

každý výkon samostatně,

volá se opakovaně

(požadované)

mapování na datový blok chv

anam_oc

e

 

*

očkování

A.2.6.1.4

 

každé očkování samostatně,

volá se opakovaně

(požadované)

mapování na datový blok ocz

 

 

 

 

epidemiologická anamnéza

 

 

 

 

anam_inf

e

 

*

infekční kontakty

A.2.6.1.5.1

 

každý kontakt samostatně,

volá se opakovaně

(požadované)

 

anam_infc

e

 

*

cestovatelská anamnéza

A.2.6.1.5.2

 

každá cesta samostatně,

volá se opakovaně

(volitelné)

 

 

 

 

 

rodinná anamnéza

 

 

 

 

anam_rao

e

 

*

příbuzné osoby

A.2.6.2

 

každá osoba samostatně,

volá se opakovaně

(volitelné)

 

anam_sa

 

e

 

?

sociální anamnéza

A.2.6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

společenské uplatnění

A.2.6.3.1

 

jednorázově

(volitelné)

 

 

 

 

vzdělání

A.2.6.3.2

 

jednorázově

(volitelné)

 

 

 

 

bydlení

A.2.6.3.3

 

jednorázově

(volitelné)

 

 

 

 

rodinná situace

A.2.6.3.4

 

jednorázově

(volitelné)

 

 

 

 

 

abusus

 

 

 

 

anam_aba

e

 

*

alkohol

A.2.6.4.1

 

může být více záznamů pro více období

(volitelné)

 

anam_abk

e

 

*

kouření

A.2.6.4.2

 

může být více záznamů pro více období

(volitelné)

 

anam_abd

e

 

*

drogy

A.2.6.4.3

 

může být více záznamů pro více období

(volitelné)

 

anam_abj

e

 

?

jiné závislosti

A.2.6.4.4

 

 

jednorázově

(volitelné)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Pro komplexnější přehled a orientaci v problematice rozsáhlého bloku „anamnéza“ je k dispozici souhrnný přehledný popis:

ku_z_propz_anam_informativní