*mknorpha - sdělování kódu dle MKN-10, nebo ORPHA

Kódy onemocnění s uvedením kódovacího systému

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

kod_syst

e

-10

1

kódovací systém

[Z_MKNORP]

#!,

položka klic

Pracuje se systémy:

MKN-10

MKN-O

Orphacode

SNOMED CT

TNM

IPS

OMIM

 

kod

e

-10

1

kód z uvedeného kódovacího systému

 

 

 

kod_text

e

-80

1

text k příslušnému kódu

volný text

Povinně připojený text ke kódu z uvedeného kódovacího systému - slouží k zobrazení v prohlížecích nástrojích.

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Slouží k uložení jednoho kódu onemocnění s uvedením kódovacího systému.

Nejčastěji se pracuje s MKN-10, v případě vzácných onemocnění s ORPHA code, u onkologických onemocnění s MKN-O.

V některých případech použití bloku bude vyžadován kód SNOMED CT.

Použití OMIM bude okrajové.

 

Poznámka:

Bude-li praxe vyžadovat, lze doplnit i verzi kódovacího systému.