*p_zap_vys - parametrický zápis vyšetření

Parametrický zápis vyšetření (určeno pro datové bloky propouštěcí zprávy)

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

 

 

 

 

vys_v_snomed

 

e

 

+/

výsledek vyšetření formalizovaný dle SNOMED CT

 

Výsledek vyšetření ve formě kódovaných výsledků měření. Obsah výsledku vyšetření se bude lišit podle typu vyšetření.

Pracuje se s kódy SNOMED CT.

Pracuje se buď (přednostně)

s vys_v­_snomed, nebo

vys_v_nclp.

vys_v_nclp

e

 

/+

výsledek vyšetření formalizovaný dle NČLP

 

Datový blok ku_z_lab.

Výsledek vyšetření ve formě kódovaných výsledků měření. Obsah výsledku vyšetření se bude lišit podle typu vyšetření.

Pracuje se s klíči NČLP.

Pracuje se buď (přednostně)

s vys_v­_snomed, nebo

vys_v_nclp.

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Blok je využíván v datovém bloku ku_z_propz_sprij i ku_z_propz_sprop a je vyplňován podle místa jeho volání:

 

Antropometrické údaje (A.2.4.1.3, nebo A.2.8.1.3):

 

SNOMED CT / mapování na NČLP:

1153637007 / 20411, (12422, 12421, 12425) | Body height (observable entity) | OR

27113001 / 20042, (20669, 12429) | Body weight (observable entity) | OR

60621009 / 20454 | Body mass index (observable entity) | OR

363812007 / 12415 | Head circumference (observable entity) | OR

248366000 / 53817 | Chest circumference (observable entity) | OR

276361009 / 53818 | Waist circumference (observable entity) |

 

Poznámky:

Tyto údaje mohou být sdělovány také datovým blokem h (např. v rámci bloku ip) - nesmí být v rozporu.

 

Pro antropometrické údaje pro výšku a speciálně pro děti je v NČLP k dispozici řada dalších položek - viz NČLP gesce „K“.

 

 

Základní životní funkce (A.2.4.1.4, nebo A.2.8.1.4):

 

SNOMED CT / mapování na NČLP:

364075005 / 20856 | Heart rate (observable entity) | OR

86290005 / 20954 | Respiratory rate (observable entity) | OR

271649006 / 20858 | Systolic blood pressure (observable entity) | OR 

271650006 / 20857 | Diastolic blood pressure (observable entity) | OR

386725007 20407 | Body temperature (observable entity) | OR

103228002 / 15052, (15053 - 15056) | Hemoglobin saturation with oxygen (observable entity) |

 

Poznámky:

Tyto údaje mohou být sdělovány také datovým blokem fyznal (např. v rámci bloku ip) - nesmí být v rozporu.

 

Pro saturaci hemoglobinu kyslíkem jsou v NČLP další položky - viz NČLP gesce „B“ „saturace“.