*vys_v_snomed - formalizovaný zápis vyšetření dle SNOMED CT

Formalizovaný zápis vyšetření dle SNOMED (určeno pro bloky propouštěcí zprávy) - redukovaný tvar

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

iid

e

 

*

ID položky

 

Identifikátor položky - unikátní, neměnný napříč informačními systémy.

 

stav

e

1

?

stav vyšetření

seznam hodnot:

R=registrovaný

P=předběžný

F=finální

Z=změněný

Mapování:

R=registered =dosud nedodaný

P=preliminary

F=final

Z=amended

Není-li uvedeno, považuje se za finální („F“).

 

kod

e

 

1

kód vyšetření

 

Vazba na kódový systém resp. číselník.

Nyní položky SNOMED CT.

 

dat_vysetreni

e

 

1

datum a čas provedení vyšetření

formát DTS

Datový blok dat_xx.

 

dat_vydani

e

 

?

datum a čas vydání výsledku

 

formát DTS

Datový blok dat_xx.

 

vysl_typ

e

1

1

typ výsledku

seznam hodnot:

N=numerický

T=textový

F=formalizovaný

 

 

vysl_hodnota

e

 

1

hodnota výsledku

 

Numerické výsledky znakově.

Textové volným textem.

Formalizované kódem.

 

vysl_jednotka

e

 

?

jednotka, v níž je vydáván výsledek

 

Povinné u numerických výsledků.

 

vysl_pozn

e

 

*

poznámka k výsledku

 

volný text

 

 

vysl_rm_d

e

 

?

referenční mez dolní

 

Požadované u numerických výsledků. Ve stejných jednotkách, jako výsledek.

 

vysl_rm_h

e

 

?

referenční mez horní

 

Požadované u numerických výsledků. Ve stejných jednotkách, jako výsledek.

 

vysl_interpret

e

 

?

hodnocení výsledku

 

volný text

 

 

vysl_pracovnik

 

e

 

*

pracovník, který provedl vyšetření

 

Datový blok pracovník.

 

vysl_pracoviste

e

 

?

pracoviště pracovníka, který provedl vyšetření

 

Datový blok pracoviste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Poznámky:

Slouží k předání výsledku prostřednictvím kódů SNOMED CT.

Pro více předávaných položek je voláno opakovaně.

Odvozeno ze struktur FHIR - redukovaná verze.

Bude doplněno či upraveno dle připomínek praxe.