*anam_prob - anamnéza - zdravotní problémy

Anamnéza - zdravotní problémy - A.2.6.1.1

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

osobní anamnéza

A.2.6.1.

 

 

 

anam_prob

 

 

 

zdravotní problémy

A.2.6.1.1

 

každý problém samostatně,

volá se opakovaně

(požadované)

 

prob_popis

e

 

1

popis problému

volný text

 

(povinné)

 

prob_kod

e

 

*

kód popisovaného problému

kód MKN-10, Orphacode aj.

Datový blok mknorpha.

(volitelné)

 

prob_dat_od

e

 

1

datum vzniku onemocnění

formát D, nebo MR, či R

Datový blok dat_xx.

Přesné nebo přibližné datum.

(požadované)

 

prob_dat_do

e

 

?

datum vyřešení či remise

formát D, nebo MR, či R

Datový blok dat_xx.

Přesné nebo přibližné datum.

(požadované)

 

prob_klin

e

 

?

klinický stav problému

seznam hodnot:

A=aktivni

N=neaktivni

Interní číselník: A, N.

 

 

(volitelné)

 

prob_okol

e

 

?

okolnosti vyřešení

volný text

Důvod, pro který se stav problému změnil na neaktivní. Takovým důvodem může být např. chirurgický zákrok, lékařské ošetření apod.

Toto pole obsahuje „volný text“, který je uveden pouze, pokud nejsou okolnosti řešení zahrnuty v jiných oblastech PZ (výkony, implantáty apod.).

(volitelné)

 

prob_zav_text

e

 

?

závažnost - text

volný text

Subjektivní hodnocení závažnosti problému klinikem.

(volitelné)

 

prob_stad_text

e

 

?

stádium onemocnění - text

 

Stadium/grading problému dle zvolené škály textem a/nebo kódem.

(volitelné)

 

prob_stad_kod

e

 

*

stádium onemocnění - kód

kód dle TNM

Datový blok mknorpha.

(volitelné)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky: