*anam_oc - anamnéza - očkování

Anamnéza - očkování - A.2.6.1.4

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

osobní anamnéza

A.2.6.1.

 

 

 

 

 

 

očkování

A.2.6.1.4

 

každé očkování samostatně,

volá se opakovaně

(požadované)

ocz

 

e

 

+

očkování

 

Podrobný popis mapování na položky bloku ocz - viz TAB 1.

 

 

oc_souhrn_text

 

e

 

?

očkování - souhrnný text

volný text

fakultativní textové sdělení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

 

Mapování mezi položkami z Data Set CZ - HDR a datovým blokem ocz:

 

TAB 1:

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

osobní anamnéza

A.2.6.1.

 

 

 

anam_oc

 

 

 

očkování

A.2.6.1.4

 

každé očkování samostatně,

volá se opakovaně

(požadované)

mapování na datový blok ocz

oc_puvodce

 

e

 

*

onemocnění či původce

 

Datový blok agens. Viz ocz.

Onemocnění či původce onemocnění, proti kterému očkování vytváří ochranu.

(volitelné)

ocz - agens:

agens_klic

agens_text

oc_v_typ_kod

e

-8

1

typ vakcíny - kód

[LOCTO] #!, položka klic

Poznámka:

LOCTO bude namapován na eHDSIVaccine.

V bloku ocz položka typ_oc_kod.

(požadované)

ocz:

typ_oc_kod

oc_v_typ_text

 

-55

1

typ vakcíny - text

z číselníku LOCTO

Text odpovídající kódu oc_v_typ_kod.

Volí se název N55.

(požadované)

ocz:

typ_oc_text

oc_v_kod

e

-7

1

kód očkovací látky

kód SÚKL

Kód vakcíny dle databáze SÚKL.

V bloku ocz - davka položka kod_ol.

(požadované)

ocz - davka:

kod_ol

oc_v_nazev

e

-70

?

očkovací látka

volný text

Registrovaný název podané vakcíny dle databáze léčivých přípravků (DLP) SÚKL.

V bloku ocz - davka položka nazev_ol.

(volitelné)

ocz - davka:

nazev_ol

oc_v_drzitel

e

 

?

držitel rozhodnutí

volný text

V bloku ocz - davka položka nazev_vyrobce.

(volitelné)

ocz - davka:

nazev_vyrobce

oc_v_dcis

e

1

?

pořadové číslo dávky

pořadové číslo (znakově)

V bloku ocz - davka položka cis_davky.

(požadované)

ocz - davka:

cis_davky

oc_dat_apl

e

 

1

datum podání dávky

formát DT, D, nebo MR, či R

Datový blok dat_xx.

Přesné nebo přibližné datum.

(požadované)

ocz - davka:

dat_du

oc_dat_po

e

 

?

datum příští vakcinace

formát D, nebo MR, či R

Datový blok dat_xx.

V bloku ocz položka dat_po.

(požadované)

ocz:

dat_po