*anam_inf - anamnéza - infekční kontakty

Anamnéza - infekční kontakty - A.2.6.1.5.1

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

epidemiologická anamnéza

A.2.6.1.5

 

 

 

 

anam_inf

 

 

 

infekční kontakty

A.2.6.1.5.1

 

každý kontakt samostatně,

volá se opakovaně

(požadované)

 

inf_dat_od

e

 

?

období trvání inf. kontaktu - od

formát D, nebo MR, či R

Datový blok dat_xx.

Přesné či přibližné období - od. (požadované)

 

inf_dat_do

e

 

?

období trvání inf. kontaktu - do

formát D, nebo MR, či R

Datový blok dat_xx.

Přesné či přibližné období - do. (požadované)

 

inf_agens

e

 

?

infekční onemocnění či agens

kód MKN10,

kapitola 1

Datový blok mknorpha.

Infekce, které byl pacient potenciálně vystaven.

(požadované)

 

inf_expoz_text

e

 

?

vzdálenost či typ expozice - text

volný text

Typ expozice či vzdálenost od pravděpodobného zdroje infekce, vyjádřená textem.

(požadované)

 

inf_expoz_kod

e

 

?

vzdálenost či typ expozice - kód

[Z_EXPOZV]

#!,

položka klic

Číselník dle SNOMED CT:

P - přímo - 255589003| Direct

N - nepřímo - 255541007| Indirect

Typ expozice či vzdálenost od pravděpodobného zdroje infekce, vyjádřená kódem.

(požadované)

 

inf_stat_text

e

 

?

země kontaktu - text

volný text

Země, ve které došlo k potenciálně infekčnímu kontaktu.

(požadované)

 

inf_stat_kod

e

-3

*

země kontaktu - kód

[Zeme] #!, položka a3

Kódovaný zápis k inf_stat_text.

Kódování dle ISO 3166.

(požadované)

 

inf_koment

e

 

?

komentář

volný text

Textová poznámka obsahující poznámky či podrobnosti o infekčním kontaktu a jeho okolnostech.

(požadované)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky: