*anam_rao - anamnéza - příbuzné osoby

Anamnéza - příbuzné osoby - A.2.6.2

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

rodinná anamnéza

 

 

 

 

anam_rao

 

 

 

příbuzné osoby

A.2.6.2

 

každá osoba samostatně,

volá se opakovaně

(volitelné)

 

rao_vztah_kod

e

-10

?

vztah osoby k pacientovi - kod

[EVZTAH] #!+, položka klic

Údaj z číselníku EVZTAH.

 

(požadované)

 

rao_vztah_text

e

-50

?

vztah osoby k pacientovi - text

volný text

Údaj z číselníku EVZTAH, k položce rao_vztah_kod,

nebo volný text.

(požadované)

 

rao_dat_nar

e

 

?

datum narození osoby

formát D, nebo MR, či R

Datový blok dat_xx.

Přesné či přibližné datum.

(volitelné)

 

rao_dat_um

e

 

?

datum úmrtí osoby

formát D, nebo MR, či R

Datový blok dat_xx.

Přesné či přibližné datum.

(volitelné)

 

rao_vzdel

e

 

?

dosažené vzdělání osoby

volný text

Viz hl7: v3.EducationLevel

(4.4.2.1077.1 Code System Content).

(volitelné)

 

rao_zdrprob_kod

e

 

*

zdravotní problémy osoby

kód MKN-10

Datový blok mknorpha.

(požadované)

 

rao_duvum_kod

e

 

?

důvod úmrtí osoby

kód MKN-10

Datový blok mknorpha.

(volitelné)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Dosažené vzdělání lze kódovat s využitím číselníků ÚZIS, nebo dle HL7 EducationLevel - nyní řešeno volným textem:

 

4.4.2.1077.1 Code System Content 

Release Date: 2018-08-12

Level

Code

Display

Definition

1

ASSOC

Associate's or technical degree complete

Associate's or technical degree complete

1

BD

College or baccalaureate degree complete

College or baccalaureate degree complete

1

ELEM

Elementary School

Elementary School

1

GD

Graduate or professional Degree complete

Graduate or professional Degree complete

1

HS

High School or secondary school degree complete

High School or secondary school degree complete

1

PB

Some post-baccalaureate education

Some post-baccalaureate education

1

POSTG

Doctoral or post graduate education

Doctoral or post graduate education

1

SCOL

Some College education

Some College education

1

SEC

Some secondary or high school education

Some secondary or high school education