*anam_sa - anamnéza - sociální anamnéza

Anamnéza - sociální anamnéza osoby - A.2.6.3

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

sociální anamnéza

A.2.6.3

 

 

 

 

anam_sau

 

 

 

společenské uplatnění

A.2.6.3.1

 

jednorázově

(volitelné)

 

sau_prac

e

 

?

pracovní zapojení

volný text

Pracovním zapojením je myšlena práce v nejširším slova smyslu: činnosti, které prospívají samotnému člověku, jeho okolí nebo společnosti.

To zahrnuje placenou i neplacenou činnost. (požadované)

 

sau_zajmy

e

 

?

koníčky

volný text

Zájmy (záliby, koníčky), kterým se věnuje ve volném čase.

(požadované)

 

sau_soc

e

 

?

sociální síť

volný text

Popis sociální sítě pacienta, jako je rodina, sousedé a přátelé.

(požadované)

 

anam_sav

 

 

 

vzdělání

A.2.6.3.2

 

jednorázově

(volitelné)

 

sav_vzdel

e

 

?

dosažený stupeň vzdělání

 

Viz hl7: v3.EducationLevel.

(volitelné)

 

sav_koment

e

 

?

komentář

volný text

Upřesnění ve formě volného textu, pokud je relevantní. Např. Studuje zdravotní školu apod.

(požadované)

 

anam_sab

 

 

 

bydlení

A.2.6.3.3

 

jednorázově

(volitelné)

 

sab_zpbydl_text

e

 

?

způsob bydlení - text

volný text

Druh bydlení, ve kterém pacient žije.

(požadované)

 

sab_zpbydl_kod

e

 

?

způsob bydlení - kód

[Z_ZPBYDL]

#!,

položka klic

 

SNOMED CT:

< 365508006 | Finding of residence and accommodation circumstances (finding)

Bude doplněn obsah číselníku s mapováním na SNOMED CT.

(volitelné)

 

sab_prizp_text

e

 

?

přizpůsobení domácnosti - text

volný text

Úpravy přítomné v domácnosti, které byly provedeny v souvislosti s nemocí nebo postižením, aby bylo fungování pacienta bezpečnější a pohodlnější a umožnilo nezávislý život.

(požadované)

 

sab_prizp_kod

e

 

*

přizpůsobení domácnosti - kód

[Z_PRIZP]

#!,

položka klic

SNOMED CT:

467158009| Bath/shower chair

465153004| Stairlift, chair

465302005| Assistive toilet

705401004| Assistive bed

705390009| Home and premises assistive furnishing/adaptation

360303004| Hand rail

(volitelné)

 

sab_bariery_text

e

 

?

bariéry - text

volný text

Podmínky, které mají vliv na bezbariérovost domova nebo pobyt v domově.

(požadované)

 

sab_bariery_kod

e

 

*

bariéry - kód

[Z_BARIER]

#!,

položka klic

SNOMED CT:

160708008| Stairs in house

609241003| Lives in apartment with elevator access

715758005| Access to residence by stairs

424948003| Obstructed means of residential entrance

423155007| Housing contains structural barriers to movement

424661000| Cluttered living space

424415008| Dirty living conditions

224152001| Keeps pets

423527000| Unsafe floor covering

(volitelné)

 

anam_sar

 

 

 

rodinná situace

A.2.6.3.4

 

jednorázově

(volitelné)

 

sar_koment

e

 

?

komentář k rodinné situaci

volný text

 

(požadované)

 

sar_slozrod_text

e

 

?

složení rodiny

volný text

Viz SNOMED CT:

< 365481000 | Finding of household composition (finding)

(požadované)

 

sar_rodstav_text

e

 

?

rodinný stav

volný text

Viz hl7: v3-MaritalStatus

(požadované)

 

sar_pocdet

e

-2

?

počet dětí

číslo celé znakově

Celkový počet dětí, které pacient má včetně nevlastních dětí, dětí v pěstounské děti, vlastních (biologických) a adoptovaných dětí.

(požadované)

 

sar_pocdetd

e

-2

?

počet dětí ve spol. domácnosti

číslo celé znakově

Počet dětí žijících s pacientem ve společné domácnosti.

(požadované)

 

sar_dite

e

 

*

podrobnosti o dítěti

volný text

 

(volitelné)

 

sar_pecezc

e

 

*

pečuje o závislého člena

volný text

Činnosti, které pacient vykonává při péči o závislého člena rodiny.

(požadované)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky: