*anam_abd - anamnéza - abusus - drogy

Anamnéza - abusus - drogy - A.2.6.4.3

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

abusus

A.2.6.4

 

 

 

 

anam_abd

 

 

 

drogy

A.2.6.4.3

 

může být více záznamů pro více období

(volitelné)

 

abd_stav_text

e

 

?

stav aktuální - text

volný text

(požadované)

 

abd_stav_kod

e

 

?

stav aktuální - kód

[Z_ABDRG]

#!,

položka klic

SNOMED CT:

417284009 | Current drug user (finding) |

228367002 | Does not misuse drugs (situation) |

228368007 | Has never misused drugs (situation) |

44870007 | Misused drugs in past (finding) |

(požadované)

 

abd_dat_od

e

 

?

období od

formát D, nebo MR, či R

Datový blok dat_xx.

Přesné či přibližné datum od.

(požadované)

 

abd_dat_do

e

 

?

období do

formát D, nebo MR, či R

Datový blok dat_xx.

Přesné či přibližné datum do.

(požadované)

 

abd_mnoz_text

e

 

?

množství - text

volný text

 

(požadované)

 

abd_lattyp_text

e

 

?

typ látky - text

volný text

 

(požadované)

 

abd_lattyp_kod

e

 

?

typ látky - kód

*[Z_ABDRGT]

#!,

položka klic

SNOMED CT:

Heroin (substance)| 387341002

Benzodiazepine (substance) |372664007

Methadone (substance) |387286002

Hydroxybutyric acid (substance) |62821004

Cocaine (substance) |387085005

Cocaine freebase (substance) |229003004

Methylenedioxymethamphetamine (substance) |288459003

Amphetamine (substance) |703842006

Cannabis (substance) |398705004

Hallucinogenic mushrooms (substance)| 229006007

Lysergic acid diethylamide (substance)| 15698006

Ketamine (substance)| 373464007

Phencyclidine (substance) |9721008

Methamphetamine (substance) |387499002

Anabolic steroid (substance)|111151007

Laxative (substance)|372800002

Buprenorphine (substance)|387173000

Fentanyl (substance)|373492002

Barbiturate (substance)|372798009

(požadované)

 

abd_latzp_text

e

 

?

způsob podávání - text

volný text

Způsob administrace látky.

Přednostně zadávat položkou abd_latzp_kod.

(požadované)

 

abd_latzp_kod

e

 

?

způsob podávání - kód

[EROUTADM] #!+, položka klic

Kódem,

k položce abd_latzp_text.

(požadované)

 

abd_koment

e

 

?

komentář

volný text

 

(požadované)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky: