*anf - anamnéza formalizovaná

Anamnéza formalizovaná.

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

info / změny

 

 

 

 

osobní anamnéza

 

 

 

anam_prob

e

 

*

zdravotní problémy

 

pokyny:

každý problém samostatně,

volá se opakovaně

 

anam_zpi

e

 

*

zdravotní pomůcky a implantáty

 

pokyny:

každý prostředek samostatně,

volá se opakovaně;

mapování na datový blok: uniz

anam_vyk

e

 

*

významné výkony

 

pokyny:

každý výkon samostatně,

volá se opakovaně;

mapování na datový blok chv

anam_oc

e

 

*

očkování

 

pokyny:

každé očkování samostatně,

volá se opakovaně;

mapování na datový blok ocz

 

 

 

 

epidemiologická anamnéza

 

 

 

anam_inf

e

 

*

infekční kontakty

 

pokyny:

každý kontakt samostatně,

volá se opakovaně

 

anam_infc

e

 

*

cestovatelská anamnéza

 

pokyny:

každá cesta samostatně,

volá se opakovaně

 

 

 

 

 

rodinná anamnéza

 

 

 

anam_rao

e

 

*

příbuzné osoby

 

pokyny:

každá osoba samostatně,

volá se opakovaně

 

anam_sa

 

e

 

?

sociální anamnéza

 

 

 

pokyny:

jednorázově

Zahrnuje:

společenské uplatnění

vzdělání

bydlení

rodinnou situaci

 

 

 

 

 

abusus

 

 

 

anam_aba

e

 

*

alkohol

 

pokyny:

může být více záznamů pro více období

 

anam_abk

e

 

*

kouření

 

pokyny:

může být více záznamů pro více období

 

anam_abd

e

 

*

drogy

 

pokyny:

může být více záznamů pro více období

 

anam_abj

e

 

?

jiné závislosti

 

 

pokyny:

jednorázově

 

garant_dat

e

 

?

garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

 

pokyny:

převzato z bloku an - anamnéza souhrnná neformalizovaná;

fakultativní

 

autor

e

 

?

autor odpovědný za obsah

 

pokyny:

kdo vytvořil, nebo autor poslední úpravy;

převzato z bloku an - anamnéza souhrnná neformalizovaná

 

dat_ab

a

 

?

datum a čas aktualizace anamnézy společné

formát DTS

pokyny:

převzato z bloku an - anamnéza souhrnná neformalizovaná;

fakultativní

 

iid

e

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele

 

anAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Odvozena od struktury bloku ku_z_propz_anam - žlutě označené elementy jsou převzaté z uvedeného bloku.

 

Elementy autor, garant dat, dat_ab a iid jsou záměrně totožné jako v bloku an - anamnéza neformalizovaná.