*ku_z_propz_prubh_s - propouštěcí zpráva - průběh hospitalizace - klinický souhrn

Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.7.7 - průběh hospitalizace - klinický souhrn

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

klinický souhrn

A.2.7.7

 

 

 

 

ks_popis

e

 

1

popis problému

A.2.7.7.1.1

volný text

Popis problému volným textem.

(povinné)

 

ks_duv_prub_h

e

 

1

důvod a průběh hospitalizace

A.2.7.7.1.2

volný text

Podrobný popis důvodu a průběhu hospitalizace (za celou hospitalizaci).

(povinné)

 

ks_klin_uvaha

e

 

?

klinická úvaha

A.2.7.7.2

volný text

Klinické shrnutí může být zakončeno klinickou úvahou (dif. diagnostika, vysvětlení souvislostí apod.) u klinicky složitých stavů.

(volitelné)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky: