ÚZIS ČR - národní zdravotní registry

 

Národní registr hospitalizovaných

pokyny k vyplnění

informace k registru

popis v DS

List o prohlídce zemřelého

informace k LPZ

popis v DS

Národní kardiochirurgický registr

informace k registru

popis v DS

Národní registr kardiovaskulárních intervencí

informace k registru

popis v DS

Národní registr rodiček

informace k registru

popis v DS

Národní registr novorozenců

informace k registru

popis v DS

Národní registr potratů

informace k registru

popis v DS

Národní registr asistované reprodukce

informace k registru

popis v DS

Národní registr vrozených vad

informace k registru

popis v DS

Národní registr léčby uživatelů drog

informace k registru

popis v DS

Národní onkologický registr

informace k registru

popis v DS

 

 

Viz též datový blok  idu.