*idu – Národní zdravotnický informační systém

Popis rozhraní datové bloku pro ÚZIS. Blok je součástí struktur standardu DASTA.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nr

e

1

národní registry

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky: