1.       Datový Standard - použití XML schemat

Použití XML schemat pro definici datového standardu:

- pro datové soubory je použitý značkovací jazyk XML (jde o textové dokumenty)

- zajišťuje standardní způsob popisu struktury XML souboru

- doplňuje a upřesňuje textový popis

- poměrně přesná definice značek, struktury

- základní prostředek pro kontrolu struktury XML souboru

- XML  schemata jsou rozdělena do logicky samostatných celků, což zjednodušuje jejich správu

 

Podrobněji viz dokument  princip jazyků XML a XSL.

 

 

Pro datové soubory DS jsou XML schemata umístěna v externích souborech a datový soubor obsahuje jména (doporučeno i celou cestu) souborů XML schemat.

 

Každé XML schema je uloženo jen jednou a přísluší ke všem datovým souborům, které se na něj přímo nebo zprostředkovaně (prostřednictvím jiného XML schematu) odkazují. Název a umístění použitých XML schemat  je obvykle v hlavičce každého datového souboru. Pokud je cesta (path) neuvedena, očekává se XML schema na stejném místě (ve stejném adresáři) jako datový soubor.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ds:dasta xmlns:ds="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta"

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

 xmlns:dsip="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip"

 xsi:schemaLocation="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta ds_dasta-4.03.01.xsd

 urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip ds_ip-4.04.01.xsd" .....>

 

Budou-li datové soubory v několika adresářích, bude v takovém případě nutné mít v každém i příslušná XML schemata. Pokud je uvedena absolutní cesta, soubor se najde bez ohledu na umístění datových souborů. Buď jako cesta ve filesystému:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ds:dasta xmlns:ds="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta"

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

 xmlns:dsip="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip"

 xsi:schemaLocation="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta f:/lab/ds_dasta-4.03.01.xsd

 urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip f:/lab/ds_ip-4.04.01.xsd" .....>

 

nebo jako URL:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ds:dasta xmlns:ds="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta"

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

 xmlns:dsip="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip"

 xsi:schemaLocation="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta https://ciselniky.dasta.mzcr.cz/xmlschema/ds_dasta-4.03.01.xsd

 urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip https://ciselniky.dasta.mzcr.cz/xmlschema/ds_ip-4.04.01.xsd" .....>

 

Pokud bude pro komunikaci použita varianta bez uvedení cesty, pak přijímající systém musí zajistit přítomnost XML lokaci v dané lokaci nebo změnou hlavičky přijímaných souborů odkazy na XML schemata přesměrovat.

 

Verze XML schemat:

 

XML schemata představují formalizovanou podobu textového popisu Datového standardu. Tak, jak je v průběhu vývoje datového standardu doplňován a opravován textový popis, jsou současně s tím upravována i XML schemata.

 

Aby bylo možné rozlišit jednotlivé změny, jsou verze jednotlivých schemat číslovány v názvu - např. ds_ip-4.04.01.xsd. Pak je možné se v datových souborech odkazovat přímo na potřebné verze XML schemat.

 

V případě jednoho úložiště datových souboru tak nedojde při aktualizaci (tj. nahrání nových verzí XML schemat ) ke ztrátě možnosti prohlížet datové soubory verzí předchozích.

 

Verze XML schemat distribuované na CD anebo prostřednictvím příslušného https://www.mzcr.cz jsou uváděny vždy všechny oficiálně vydané a navíc je vždy samostatně uváděna nejnovější platná verze (viz knihovna “XSD” a podknihovna “HISTORIE”).

 

Pro verze XML schemat distribuované na CD anebo prostřednictvím příslušného https://www.mzcr.cz, je zpracováván orientační popis změn, které jednotlivé verze přinesly - viz Seznam změn v blocích a číselnících DS4 od vydání DS04.01.01