*nrnar:nrn_apgar - národní registr novorozenců - apgarové skóre dítěte

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

minuta

a

-2

?

Minuta výpočtu skóre (1., 5. nebo 10. minuta)

celé číslo od 0 do 10

 

 

akce

a

1

?

Akce

celé číslo od 0 do 2

 

 

dech

a

1

?

Dech

celé číslo od 0 do 2

 

 

tonus

a

1

?

Tonus

celé číslo od 0 do 2

 

 

reflex

a

1

?

Reflex

celé číslo od 0 do 2

 

 

barva

a

1

?

Barva

celé číslo od 0 do 2

 

 

celkem

a

-2

?

Součet skóre

celé číslo od 0 do 10

 

 

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrnar: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrnar: označuje národní registr novorozenců