*nrnar:nrnar - národní registr novorozenců - zpráva o novorozenci

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

npecesal

e

*

Péče na sále dle číselníku PeceNaSale

[PeceNaSale] #!, položka kod

nové od 4.22.05

nlecsal

e

*

Léčba na sále dle číselníku LecbaNaSale

[LecbaNaSale] #!, položka kod

napgar

e

*

Apgarové skóre dítětě za 1., 5. a 10. minutu

podmínky:

viz napgar - podmínky

nlecodd

e

+

Léčba na oddělení dle číselníku LecbaNaOddeleni

[LecbaNaOddeleni] #!, položka kod

pokyny:

viz nlceodd - pokyny

nnem

e

+

Vybrané nemoci a komplikace dle číselníku VybraneNemociAKomplikace

[VybraneNemociAKomplikace] #!, položka kod

pokyny:

viz nnem - pokyny

nskrin

e

+

Provedený screening dle číselníku ProvedenyScreening

[ProvedenyScreening] #!, položka kod

pokyny:

viz nskrin - pokyny

ve verzi platné od 1.1.2024 bude zrušeno

ndgvv

e

*

Diagnóza vrozené vady dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

od 4.22.04 zkrácení délky z 5 na 4 znaky

od 4.21.01 prodloužení délky ze 4 na 5 znaků

ndgvedlejsi

e

*

Diagnóza při propuštění, překladu, úmrtí - vedlejší dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

od 4.22.04 zkrácení délky z 5 na 4 znaky

od 4.21.01 prodloužení délky ze 4 na 5 znaků

nzprava

a

1

1

Zpráva číslo

celé číslo od 1 do 9

ncispor

a

-4

1

Číslo dítěte (chorobopisu)

celé číslo od 1 do 9999

ncetteh

a

1

1

Četnost těhotenství

celé číslo od 1 do 9

npord

a

1

1

Pořadí

celé číslo

nrcd

a

-10

?

Rodné číslo dítěte

číselný řetězec

nrcm

a

-10

1

Rodné číslo matky

číselný řetězec

ndatnar

a

1

Datum narození matky

formát D

bude přidáno ve verzi platné od 1.1.2024

nrnaro

a

4

?

Rok narození otce

YYYY

nbydlm

a

-6

?

Číslo kraje a okresu bydliště matky (NUTS3 a NUTS4) dle číselníku KrajOkres

[KrajOkres] #!, položka kod

ve verzi platné od 1.1.2024 bude zrušeno

nobecm

a

-6

1

Obec bydliště dle číselníku Obec

[Obec] #!, položka zujedn

norp

a

4

?

Číslo obce s rozšířenou působností

celé číslo

ve verzi platné od 1.1.2024 bude zrušeno

nstaobc

a

-3

1

Státní občanství dle číselníku Zeme, kód a2

[Zeme] #!, položka a2

npobytcr

a

1

?

Trvalý pobyt v ČR (dle ROB) ano/ne

0, 1

pokyny:

pouze u státního občanství jiného než CZ

bude přidáno ve verzi platné od 1.1.2024

nzemepobyt

a

2

?

Země obvyklého pobytu matky dle číselníku Zeme, kód a2

[Zeme] #!, položka a2

bude přidáno ve verzi platné od 1.1.2024

nporod

a

1

?

Porod (kde) dle číselníku PorodKde

[PorodKde] #!, položka kod

4.19.03 -

rozšíření

datového

typu

nzpusob

a

1

?

Způsob porodu dle číselníku ZpusobPorodu

[ZpusobPorodu] #!, položka kod

npoloha

a

1

?

Poloha plodu dle číselníku PolohaPlodu

[PolohaPlodu] #!, položka kod

nnar

a

16

1

Datum a čas narození

YYYY-MM-DDTHH:MM

nvital

a

1

1

Vitalita dle číselníku Vitalita

[Vitalita] #!, položka kod

npohl

a

1

1

Pohlaví dle číselníku Pohlavi, skupina platnosti 02

[Pohlavi] #!, položka kod

nhmot

a

-4

?

Porodní údaje - Hmotnost (g)

celé číslo

ndelka

a

2

?

Porodní údaje - Délka (cm)

celé číslo od 20 do 70

ngesta

a

2

?

Porodní údaje - Gestační stáří

celé číslo od 22 do 45

npri

a

16

?

Datum a čas přijetí dítěte na oddělení

YYYY-MM-DDTHH:MM

ndnyupv

a

-2

?

Počet dní na UPV (upřesnení léčba na oddělení - UPV)

celé číslo od 0 do 92

ndnyniv

a

-2

?

Počet dní na neinvazivní ventilaci

celé číslo od 0 do 99

nové od 4.22.06

ndnyatb

a

-2

?

Počet dní podávání antibiotik

celé číslo od 0 do 99

nové od 4.22.06

ndgop

a

-5

?

Operační dg (upřesnení léčba na oddělení - operace) dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

4.22.06 - položka prodloužena ze 4 na 5 znaků

nvitak

a

-2

?

Vitamin K dle číselníku VitaminK

[VitaminK] #!, položka kod

nskrinnls

a

1

?

Vyšetření NLS z kapky krve dle číselníku ScreeningProvedeno

bude přidáno ve verzi platné od 1.1.2024

nkoarktace

a

1

?

Koarktace AO (puls AF) dle číselníku ScreeningVysledek

bude přidáno ve verzi platné od 1.1.2024

nkatarakta

a

1

?

Katarakta, hodnota dle číselníku ScreeningVysledek

bude přidáno ve verzi platné od 1.1.2024

nsluch

a

1

?

Screeningové vyšetření sluchu dle číselníku ScreeningProvedeno

bude přidáno ve verzi platné od 1.1.2024

nskrinpozn

a

-50

?

Poznámka k provedený screening - jiný

text

ve verzi platné od 1.1.2024 bude zrušeno

nsluchmet

a

1

?

Screeningvá metoda vyšetření sluchu dle číselníku ScreeningSluchuMetoda

[ScreeningSluchuMetoda] #!, položka kod

nové od 4.22.05

nsluchvysl

a

1

?

Výsledek screeningu sluchu dle číselníku ScreeningSluchuVysledek

[ScreeningSluchuVysledek] #!, položka kod

nové od 4.22.05

nsluchprava

a

1

?

Nevýbavná pravá strana  (ano/ne)

0, 1

nové od 4.22.05

nsluchleva

a

1

?

Nevýbavná levá strana  (ano/ne)

0, 1

nové od 4.22.05

nkycle

a

1

?

Vyšetření kyčlí dle číselníku ScreeningVysledek

bude přidáno ve verzi platné od 1.1.2024

nsmascid

a

1

?

Vyšetření SMA/SCID dle číselníku ScreeningProvedeno

bude přidáno ve verzi platné od 1.1.2024

noxymetrie

a

1

?

Pulzní oxymetrie dle číselníku ScreeningVysledek

bude přidáno ve verzi platné od 1.1.2024

nvv

a

1

1

Vrozená vada (ano / ne)

0, 1

nuko

a

16

1

Datum a hodina ukončení ZN

YYYY-MM-DDTHH:MM

nhmotp

a

-4

?

Hmotnost (g) při propuštění dítěte

celé číslo

nhlava

a

2

?

Hlava (cm) obvod při propuštění dítěte

číslo, max. 1 desetinné místo

nvyziv

a

-2

1

Výživa dle číselníku VyzivaNovorozence

[VyzivaNovorozence] #!, položka kod

4.19.03 - položka prodloužena z 1 na 2 znaky

nduvuk

a

1

1

Důvod ukončení ZN dle číselníku DuvodUkonceniZpravyONovorozenci

[DuvodUkonceniZpravyONovorozenci] #!, položka kod

nicoprel

a

8

?

Překlad - IČO zařízení

číselný řetězec

npczprel

a

3

?

Překlad - PČZ zařízení

celé číslo

numrti

a

1

?

Příčina úmrtí dle číselníku PricinaUmrtiNovorozence

[PricinaUmrtiNovorozence] #!, položka kod

ndghlavni

a

-5

1

Diagnóza při propuštění, překladu, úmrtí - hlavní dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

4.22.06 - položka prodloužena ze 4 na 5 znaků

od 4.15.01 povinné

jmeno

a

-50

?

jméno

poznámky:

pouze pro účely ztotožnění pacienta, pokud není poskytovateli dostupné AIFO, položka nebude ukládána v databázi

bude přidáno ve verzi platné od 1.1.2024

prijmeni

a

-50

?

příjmení

poznámky:

pouze pro účely ztotožnění pacienta, pokud není poskytovateli dostupné AIFO, položka nebude ukládána v databázi

bude přidáno ve verzi platné od 1.1.2024

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrnar: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrnar: označuje národní registr novorozenců

 

napgar

podmínky:

Blok "napgar" (Apgarové skóre dítěte) se může opakovat max. 3x (za 1., 5. a 10. minutu)

 

nlecodd

pokyny:

Pokud léčba neproběhla, použije se únikový kód "žádná" z číselníku LecbaNaOddeleni.

 

nnem

pokyny:

Pokud byl případ bez komplikací, použije se únikový kód "žádné" z číselníku VybraneNemociAKomplikace.

 

nskrin

pokyny:

Pokud nebyl provedený žádný screening, použije se únikový kód "žádný" z číselníku ProvedenyScreening..