*nrnar:polozkaCiselnika - národní registr novorozenců - položka číselníku

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

kod

a

-2

1

Kód číselníkové položky

celé číslo

 

 

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrnar: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrnar: označuje národní registr novorozenců